Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Pollensæsonen er slut

Den officielle pollensæson slutter i dag, da den seneste tids pollenmålinger for græs og bynke har været på et meget lavt niveau.

Astma-Allergi Danmarks pollenteam siger derfor så småt tak for i år og stopper nu med de daglige tømninger af pollenfælden i Viborg og udsendelsen af den daglige pollenvarsling og pollenmail.

En ret normal sæson
Årets pollensæson startede officielt den 12. februar 2015 med de første pollen fra el og hassel. I dag, knap syv måneder senere, ser Karen Rasmussen, Astma-Allergi Danmarks biolog og leder af pollentællingerne, tilbage på sæsonen:

- Samlet set har det været en ret normal pollensæson i forhold til start- og sluttidspunkt. Det skyldes, at det har været en typisk dansk sommer, selvom sommermånederne i perioder også har været kølige og regnfulde i år, siger hun.

Årets sæson for birkepollen var til gengæld lidt under normalen, fordi køligere vejr i april og maj under blomstringsperioden for birk satte en dæmper for de høje pollental. Den værste dag bød på et Dagens Pollental for København på 1015 birkepollen den 23. april.

Årets pollensæson har samtidig ikke været lige så ekstrem som pollensæsonen 2014, hvor der både blev sat flere pollenrekorder blandt andet for birk med et pollental på 4696.

El og græs blev sæsonens største pollenplager
Alligevel blev der sat en enkelt rekord i år med pollen fra el, der var en af de store plager i de tidlige forårsmåneder. Her blev der registeret 485 pollen i fælden i København den 8. marts, og det er en ny danmarksrekord.

- Det varme forårsvejr i begyndelsen af marts satte for alvor gang i blomstringen af forårstræerne el og hassel, der hver især spredte dobbelt så mange pollen som på en gennemsnitlig sæson. Græspollen har også været dominerende i år, da der samlet set blev spredt flere græspollen end på en normal sæson, fortæller Karen Rasmussen.

Den lange pollensæson for græs startede meget gennemsnitligt med at følge pollenkalenderen, men kulminerede efter en uges sommervarme i slutningen af juni med et Dagens Pollental på 191 pollen i København den 24. juni og 10 dage senere toppede pollentallet med 258 græspollen i Viborg den 4. juli.

Målinger fortsætter i København
Selvom den officielle pollensæson slutter i dag, vil der fra fælden i København stadig blive registreret pollen fra græs, bynke og sporer fra skimmelsvampene, som er sæsonens sidste allergiplager. Pollenteamet lukker først helt ned i løbet af september, når svampesporekoncentrationen i luften når et lavt niveau.
Du kan derfor stadig finde Dagens Pollental og sporeniveauerne for Østdanmark på www.astma-allergi.dk, i pollen-app’en samt på Facebook og Twitter.

Høje koncentrationer af især skimmelsvampesporer i luften kan forekomme ind i efteråret, indtil sæsonen begynder at klinge af i takt med at vejret bliver koldere.

 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning