Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Fusion af allergicenter går ud over patienterne

d. 15.06.2015: Region Hovedstaden lægger op til, at Allergicenteret på Gentofte Hospital bliver fusioneret med Bispebjerg Hospital. Det vil få konsekvenser for det vigtige samarbejde mellem de lægefaglige specialer, forudser centrets leder. Astma-Allergi Danmark frygter, det vil gå voldsomt ud over patienterne.
Gentofte Hospital
 
Allergicentret på Gentofte Hospital står muligvis over for store ændringer. Som en del af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 har Region Hovedstaden nemlig indskrevet, at Klinik for allergi og resten af Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital bliver flyttet til Bispebjerg Hospital.
 
Klinik for allergi er kernen i Allergicentret, som er landets største og modtager både børn og voksne med komplicerede allergiske lidelser. Allergicentret følger patienten fra barn til voksen, og denne konstruktion har stor betydning for patienterne, understreger Hud- og Allergiafdelingens ledende overlæge Lone Winther.
 
Hun påpeger, at den daglige vidensdeling mellem voksen- og børnelæger med specialviden inden for allergi samt den fælles uddannelse af læger og sygeplejersker betyder, at kvaliteten af udredning og behandling er i top. Det optimale allergicenter er derfor et sted, hvor patienterne har tilgang til al specialviden på ét og samme hospital, ligesom det er tilfældet på Gentofte Hospital.
 
– Patienter med allergi kan have symptomer fra flere forskellige dele af kroppen, fx fra øjne/næse, lunger og hud. Derfor er det vigtigt, at de har adgang til ekspertise fra læger med en bred vifte af specialer. Det er blandt andet børnelæger, lungemedicinere, hudlæger, anæstesiologer og øre-næse-hals-læger, og på Allergicentret er der gennem årene opbygget et fint og vigtigt samarbejde mellem disse mange forskellige specialer, siger Lone Winther.
 
Flytning er et stort tilbageskridt
Netop adgangen til læger med forskellige specialer på samme matrikel er en af de ting, Astma-A llergi Danmark lægger vægt på i et høringssvar til Region Hovedstaden.
I høringssvaret er foreningen 
stærkt foruroligede over planerne om en flytning af Allergicentret:
 
– De patienter, der kommer på Allergicentret, er de hårdest ramte allergipatienter. De er stærkt afhængige af et velfungerende system, hvor de forskellige specialer er samlet om dem. Den mulighed tager vi fra dem, hvis flytningen bliver en realitet, siger vicedirektør i Astma-Allergi Danmark, Anne Holm Hansen.
 
Hun frygter, at flytningen vil gå ud over de nuværende velfungerende behandlingsforløb, der er på Allergicentret, og svække samarbejdet mellem de lægefaglige specialer. Det vil betyde et tilbageskridt for patienterne, der mister et sammenhængende patientforløb. De vil igen være tvunget til – ligesom tidligere – at skulle gå til flere specialer spredt omkring i regionen for at få et behandlingstilbud.
 

Regionen vil spare
Flere andre organisationer og styrelser er ligesom Astma-Allergi Danmark negativt stemt over for idéen om at flytte Hud- og Allergiafdelingen og herunder Allergicentret. Eksempelvis frygter LO, at forslaget vil give ringere vilkår for personer med arbejdsbetinget sygdom i hud og luftveje, og Danske Dermatologers Organisation forudser et betydeligt tab af viden.
 
Et af Astma-Allergi Danmarks kritikpunkter er også, at der med nedlægningen af det allergologiske speciale i 2004 nu er meget få steder, man som allergiker kan få specialistbehandling. Det samme påpeger  Forbrugerrådet Tænk i deres høringssvar til forslaget.
 
– Allergi er de seneste år blevet nedprioriteret, og det stemmer ikke overens med den stigning i antallet af folk med allergi, vi ser. Vi burde i stedet styrke området og belønne den indsats, som personalet gør lokalt på hospitalerne for at opretholde en sammenhængende behandling og udredning – fx som vi ser det på Allergicentret på Gentofte Hospital, mener Anne Holm Hansen og fortsætter:
 
– Besparelsen – sådan ser vi planen – er et klokkeklart eksempel på en region, der vil spare og dermed lægger et helt område ned. Et område, som dækker de hårdest ramte allergipatienter i en region. Allergi er en folkesygdom, og det, patienterne beder om her, er hverken dyr medicin eller lange sygehusophold. Det er at bevare og udvikle på et eksisterende ekstremt velfungerende center, der er lykkedes med at skabe en sund og fornuftig basisbehandling og forskning i verdensklasse for tusindvis af mennesker.
 
Den endelige beslutning om Hospital- og Psykiatriplan 2020 bliver taget i slutningen af juni.
 
Fakta: Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital
På Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital behandles hudsygdomme og allergi. Afdelingen har cirka 175 ansatte og behandler cirka 55.000 patienter om året. Den er blandt de ti hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden, der forsker mest, og har flere gange modtaget Regionens "Global Excellence Pris" for kvalitet i patientbehandlingen og for forskning og undervisning i international særklasse.
 
Både Videnscenter for allergi, som er eksperter i allergi over for kemiske stoffer, samt Klinik for allergi er en del af Allergicentret. Centret har voksenallergologer med yderligere speciale i lungemedicin, dermatologi og anæstesiologi samt børneallergologer direkte tilknyttet til Klinik for allergi. Derudover har Allergicentret samarbejde med allergiinteresserede arbejdsmedicinere, øre-næse halslæger, øjenlæger og tandlæger.
 
Patienter fra hele Region Hovedstaden modtages til udredning og behandling for alle typer allergisk sygdom, fx anafylaksi, astma, høfeber, lægemiddel- og fødevareallergi samt eksem og allergi over for kemiske stoffer.

Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning