Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Ny lægeaftale gavner astmabørn, men glemmer allergien

Den nye overenskomstaftale mellem de praktiserende læger og regionerne vil styrke fokus på børn og unge med astma. Astma-Allergi Danmark er glade for aftalen - men undrer sig over, hvorfor allergien ikke er med trods Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Den nye overenskomstaftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner er nu faldet på plads. Som en del af aftalen skal de praktiserende læger have mere fokus på børn og unge med astma og med mistanke om astma.

Allergien er glemt

Astma-Allergi Danmark ser meget positivt på, at astma hos børn og unge får øget fokus fremover. Men foreningen undrer sig over, hvorfor allergien ikke har fået en prioritering i den nye overenskomstaftale.

Det er særligt set i lyset af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på allergiområdet fra februar 2017, hvor netop den praktiserende lægers rolle bliver fremhævet som væsentlig, hvis allergien skal løftes, så det som minimum kommer på niveau med andre sygdomsområder.

 

Vi har arbejdet for en styrkelse af børne-unge området, så det er utrolig positivt. Men vi undrer os samtidig over, at allergien og allergiske sygdomme ikke er blevet styrket. Sundhedsstyrelsens anbefaler netop, at allergien skal styrkes hos de praktiserende læger.

- Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark

Vicedirektør i Astma-Allergi Danmark, Anne Holm Hansen, fortsætter:

- Det er de praktiserende læger, som behandler de fleste mennesker med allergi og allergiske sygdomme, så jeg havde ønsket og troet, at allergien også var med i den nye aftale.

Tidlig opsporing af astma

Aftalen træder i kraft fra 1. januar 2018, hvor de praktiserende læger skal benytte ’Undersøgelsesprogram for Astma hos Børn og Unge’ udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2016. Her har Astma-Allergi Danmark været en del af arbejdsgruppen.

Med den nye aftale får den praktiserende læge en central rolle i forhold til tidlig og målrettet opsporing, diagnostik og udredning af børn og unge (0-18 år) med astma, eller hvor der er mistanke om astma.

Den praktiserende læge skal også medvirke til en systematisk opfølgning af børn og unge med astma. Ifølge aftalen skal den praktiserende læge give børn og forældre redskaber til at leve et godt liv med sygdommen og så de kan håndtere de udfordringer, som en kronisk sygdom giver.

Der er afsat 38 millioner kroner til at styrke fokus på børn og unge med astma i den 3-årige overenskomstperiode. Efter 2020 er der tale om varige midler på 15 millioner kroner til fortsat fokus på området.

Læs mere:

Nyhed: 19.09.2017


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning