Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Ny astmaplan kan også gavne allergien

 

d. 22.08.2014: Astma-Allergi Danmark har længe efterlyst fokus på astma og tidlig opsporing. Regeringen har nu sat penge af til astma i det nye sundhedsudspil, og det er gode nyheder. En effektiv astmaplan kan kun gennemføres, hvis der også kommer fokus på allergi.


250 mio. kr.
Så meget lader det til, at regeringen har øremærket til sygdommene astma og kol i det sundhedsudspil, der blev præsenteret i går.

Ekstra midler til og fokus på astma skaber helt nødvendigt også mere opmærksomhed på allergi. Astma og allergi er nemlig sygdomme, der er tæt forbundne. Man regner med, at omkring tre ud af fire mennesker med astma har en allergisk betinget astma.

-    Det første og vigtige skridt er at stille diagnosen astma. Det sker gennem en måling af lungefunktion. Dernæst handler det om, at finde ud af, hvad der udløser astmaen. Her er en allergitest ikke til at komme uden om. For hvad nytter det med måling af lungefunktion, der afslører astma, hvis man ikke tager en allergitest, der viser, at fx allergi over for pollen, udløser astmaen? siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Man regner med, at mindst hver fjerde dansker har enten astma eller høfeber, og mange har begge dele. Astma er en af de mest almindelige årsager til hospitalsindlæggelser for børn, og allergi er en af de største udgifter i forhold til sygefravær blandt voksen.

Handling bag pæne ord

Der har gennem længere tid været politisk vilje til at tale astma og allergi, og sygdommene har fået pæne ord med på vejen om, at der skal gøres noget for den store patientgruppe.

-    Derfor er der kun grund til at rose, at der nu endelig ser ud til at komme handling bag ordene om at tage astma-allergien alvorligt. Det giver forbedringer for hver fjerde dansker, siger Anne Holm Hansen.

-    Antallet af mennesker med astma og allergi stiger eksplosivt, så det er på høje tid med handling. Det gælder både for de mennesker, der allerede har en diagnose og for dem, der går rundt med en skjult astma. Her bliver symptomerne tit overset og misforstået, siger Anne Holm Hansen.

Astma-Allergi Danmark er derfor også meget positive over for det fokus, sundhedsudspillet har på at opspore sygdomme, stille en korrekt diagnose og dermed give den bedst mulige behandling.

-    Det er netop en fuld diagnose, der er brug for på astma-allergi-området. Rigtig mange patienter har både astma og allergi, og netop derfor skal begge sygdomme i fokus, hvis patienterne skal have den bedst mulige og mest effektive behandling, slutter Anne Holm Hansen.
 


 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning