Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Motion og sund kost kan forbedre astmasymptomer

Ved at spise sundt og dyrke motion kan ikke kun overvægtige, men også normalvægtige med astma forbedre astmasymptomer og livskvalitet. Det viser et nyt dansk studie fra Bispebjerg Hospital.

Motion og kost kan gøre en forskel for astmapatienter, viser et nyt studie.

Motion og sund kost kan forbedre astmasymptomer, konkluderer forskningsstudie. Foto: Colourbox

Der er stigende beviser for, at motion og kost kan gøre en forskel for overvægtige med astma. Men nu viser forskning fra Bispebjerg Hospital, at også normalvægtige astmapatienter kan forbedre deres astmasymptomer og livskvalitet ved at spise sundt og jævnligt dyrke sport. Det er studiet EFFORT ASTHMA, der er kommet frem til de nye konklusioner. Og det er godt nyt for folk med astma.

– De her resultater er vigtige, fordi vi ved, at ikke alle astmapatienter har god kontrol over deres symptomer, og at en af konsekvenserne kan være, at de derfor har dårligere livskvalitet. Vi ved også, at mange patienter gerne vil vide, om sund kost og motion kan hjælpe dem, fortæller læge og ph.d. Louise Tønnesen, som er en af forskerne bag studiet.

Deltagerne i EFFORT ASTHMA var inddelt i fire grupper og gennemgik hver især et forløb på otte uger med henholdsvis udelukkende træning i form af spinning, udelukkende diæt eller både træning og diæt. Den sidste gruppe var en kontrolgruppe, der levede som vanligt.

Motion er ikke farligt

Netop motion kan dog ifølge Louise Tønnesen være en udfordring for nogle astmapatienter, fordi de frygter anstrengelsesudløst astma – det vil sige astma, der bliver udløst, når vejrtrækningen øges, og pulsen stiger. Men med EFFORT ASTHMA har forskerne fundet ud af, at der ikke er noget at frygte: Resultaterne viser, at velbehandlede astmapatienter godt kan træne med høj intensitet. 

Selvom forskerne ikke fandt overbevisende forbedring af deltagernes lungefunktion, kunne de se, at kombinationen af sund kost og motion forbedrede både livskvalitet og kontrol af astmasymptomer som fx pibende vejrtrækning, brystsmerter og åndenød hos patienterne.

Deltagerne i forsøget bedømte løbende sværhedsgraden af deres astmasymptomer, og her viste det sig, at de, der både trænede og var på diæt, vurderede deres astmasymptomer 50 procent bedre end kontrolgruppen.

For de deltagere, der henholdsvis udelukkende trænede eller udelukkende var på diæt, var vurderingen af symptomer 30 procent bedre end kontrolgruppen, men dette var dog under grænsen for statistisk sikkerhed.

Spis sundt, og dyrk sport 

Resultaterne indikerer altså, at astmapatienter – ud over deres medicin, som stadig er den vigtigste behandling – har et helt
konkret værktøj ved hånden, og på baggrund af studiet vurderer Louise Tønnesen, at folk med astma skal opfordres til at spise sundt og dyrke sport. 

De nye resultater er anden del af studiet. Helt konkret viste første del af studiet, hvor en gruppe patienter gennemførte et træningsforløb og kostomlægning, at det var både muligt og sikkert for normalvægtige utrænede astmapatienter at gennemføre højintensitets-spinning uden at udvikle astmaanfald under træningen.

Nu skal forskerne i gang med det tredje studie, der kaldes REPLACE. Som titlen antyder skal studiet undersøge, om træning ligefrem kan erstatte noget af den medicin, som de fleste patienter med astma er nødt til at tage på daglig basis.

Kilde: European Respiratory Society

Bag om EFFORT ASTHMA

Deltagerne i studiet Effort Asthma, der er et samarbejde mellem Bispebjerg Hospital og Institut for Ernæring ved Københavns Universitet, var inddelt i fire grupper og gennemgik hver især et forløb på otte uger med henholdsvis udelukkende træning i form af spinning, udelukkende diæt eller både træning og diæt. Den sidste gruppe var en kontrolgruppe, der levede som vanligt.

I alt gennemførte 125 deltagere de otte uger. Før og efter hver deltagers testperiode målte forskerne forskellige parametre hos dem ved hjælp af blandt andet blodprøver, provokationstest og lungefunktionsmåling samt fedtbiopsi under maveskindet, og forskerne kiggede på markører for inflammation og immunaktivering. Efter alt data var indsamlet, sammenlignede forskerne resultaterne fra før og efter for at se, om der var sket ændringer. 

Kilde: EFFORT ASTHMA, Bispebjerg Hospital

Nyhed: 11.6.2018


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning