Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Mange skifter job på grund af håndeksem

Halvdelen af alle, der har fået anerkendt håndeksem som arbejdsskade, har forladt deres oprindelige profession. Det viser en ny ph.d.-afhandling, der har undersøgt sammenhængen mellem arbejdsbetinget eksem og jobskifte.

Kok er et af de erhverv, der er mest udsatte for at udvikle håndeksem.

Kok er et af de erhverv, der er mest udsat for at udvikle håndeksem.  Foto: Colourbox

Hvert år får ca. 2.000 danskere anerkendt deres håndeksem som arbejdsbetinget, og det gør sygdommen til den største enkeltgruppe af anerkendte erhvervssygdomme i Danmark. Arbejdsbetinget håndeksem har store økonomiske omkostninger for samfundet, og for den enkelte har lidelsen personlige konsekvenser.

Et nyt studie har undersøgt sammenhængen mellem arbejdsbetinget håndeksem og jobskifte. Her svarer halvdelen, at de har forladt deres oprindelige profession, siden de fik anerkendt arbejdsbetinget håndeksem. En tredjedel svarer, at de har været nødt til at forlade arbejdsmarkedet helt, mens resten er forblevet i deres job.

Det kan gå ud over livskvaliteten, når man forlader sit job

Af de, der har måttet forlade deres job, svarer størstedelen, at selvom deres håndeksem er blevet forbedret, føler de ikke større livskvalitet i forhold til deres hud. Nogle svarer endda, at deres livskvalitet er blevet forringet. Det overraskede forskerne.

”Vi havde forventet, at den hudrelaterede livskvalitet ville bedres, når der var en forbedring i håndeksemet hos de deltagere, der havde skiftet profession - men det er ikke tilfældet. Vi kan ikke svare på, hvorfor det forholder sig sådan, men man kan da gisne om, at det kan have store personlige konsekvenser for den enkelte at forlade sin profession,” siger læge og ph.d. Tanja Korfitsen Carøe fra Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital, som står bag afhandlingen.

Ændrede arbejdsrutiner kan gøre stor forskel

Undersøgelsen viste også, at de patienter, der forblev i deres job med ændrede arbejdsrutiner, både oplevede en forbedring i deres håndeksem og af deres livskvalitet.

”Det understreger endnu mere tydeligt, hvor vigtigt det er at lave en grundig gennemgang af, hvilke muligheder der er for at ændre arbejdsrutiner og igangsætte forebyggende initiativer. Man bør forsøge at fastholde patienten i arbejdet med ændrede arbejdsrutiner, således at den pågældende eksponering undgås,” siger Tanja Korfitsen Carøe.

Selv små ændringer i arbejdsrutinerne kan have stor betydning for de eksemramte. En delanalyse i undersøgelsen viser, at ved at reducere antallet af daglige håndvaske fra 11-15 til 6-10 er chancen for at komme af med eksemet steget med knap 20 procent. Ved at nedsætte den tid, man har våde hænder, fra 2 timer til ½-2 timer øger man chancen med over 30 procent.

Patienterne skal vejledes bedre

Ifølge Tanja Korfitsen Carøe understreger afhandlingens resultater, at det er vigtigt at teste medarbejdere for allergi på et tidligt stadium, så man kan nå at gribe ind, inden tilstanden bliver kronisk. Og så kan resultaterne bruges i forhold til vejledning af patienterne.

”De skal informeres om konsekvenserne af et jobskifte. For selvom deres eksem formentlig bliver forbedret, medfører det ikke nødvendigvis en følelse af større livskvalitet – måske oplever de endda, at den bliver dårligere,” Siger Tanja Korfitsen Carøe.

Derudover påpeger Tanja Korfitsen Carøe, at det er nødvendigt med en grundig afdækning af, hvilke eksponeringer patienten er udsat for på arbejdspladsen.

Et arbejdspladsbesøg med professionel rådgivning om eksponeringer og hudpleje kan være en måde at håndtere det på. Det kan være med til at synliggøre løsninger og mulige ændringer i hverdagen, som kan fastholde medarbejderne på trods af deres håndeksem.

Om studiet:

 • Studiet inkluderer alle patienter (ca. 1.500), der i 2010 og 2011 fik anerkendt arbejdsbetinget håndeksem i Danmark. Data er indhentet fra Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring i Danmark og omfatter bl.a. information om atopisk eksem, diagnose (irritativt eksem, allergisk eksem og kontaktnældefeber), kontaktallergi(er)), arbejdseksponeringer og erhverv på tidspunktet for anmeldelsen.
 • Et opfølgende spørgeskema blev sendt til patienterne 4-5 år efter, at de fik anerkendt erhvervssygdommen. Her spurgte man dem bl.a., om der var sket ændringer i deres jobsituation og i deres ’oplevede hudrelaterede livskvalitet’.

Hvad kan give eksem?

Arbejdsbetinget eksem kan skyldes påvirkninger gennem kortere eller længere tid fra allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer, som for eksempel:

 • Vådt arbejde som ved hyppig håndvask
 • Arbejde med hudirriterende stoffer som sæbe, fødevarer, opløsningsmidler, skæreolier mm
 • Arbejde med allergifremkaldende stoffer som gummikemikalier, konserveringsmidler, hårfarver, planter, metaller mm.

Kilde: Videncenter for Allergi

Om arbejdsbetinget håndeksem:

 • Gennemsnitsalderen for at blive ramt af håndeksem er 35-36 år.
 • Sygdommen bliver ofte kronisk.
 • Det er især kvinder, der bliver ramt. Det skyldes formentlig, at de fag, hvor man ofte er i kontakt med vand, er typiske kvindefag.

Blandt de mest udsatte brancher er:

 • Frisørarbejde
 • Rengøring
 • Kokke og køkkenmedhjælpere
 • Sundhedspersonale

Kilde: Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Nyhed: 17.08.2018

 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning