Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Kun hvert femte sygehus overholder ventetiderne

d. 28.05.15: Kun 4 ud af 20 sygehuse overholder udredningsgarantien på allergi. Det duer ikke. Loven skal som minimum overholdes, siger Astma-Allergi Danmark og påpeger konsekvenserne: Sidste år kostede alene høfeber 4800 årsværk i sygefravær. 

Cirka 1,5 millioner danskere har allergi, høfeber, astma og eksem, og med det kommende folketingsvalg d. 18. juni skal politikerne for alvor til at appellere til vælgerne med mærkesager, der har indflydelse på den enkeltes hverdag og samfundsøkonomien.

Ser man bare på høfeber alene, kostede det sidste år 4800 årsværk svarende til 266.000 sygedage og 2,3 millioner ineffektive arbejdsdage.  
 
Politisk prioritering er nødvendig
Medregnes det store antal brudte ventetidsgarantier for allergiudredning- og behandling kan Astma-Allergi Danmark derfor kun opfordre politikerne til at diskutere udfordringerne på det samlede allergiområde. Et område, som længe har været nedprioriteret politisk, hvilket har konsekvenser for tusindvis af høfeberramte danskere.
 
- Der er vedtaget en lov om, at man har ret til en udredning og en behandling inden for et givent tidsrum. Den lov skal helt grundlæggende overholdes, og det sker ikke på allergiområdet. Hvis man venter i månedsvis, kan det få alvorlige konsekvenser. Derfor bliver man fra politisk siden nødt til at se på, hvordan man sikrer, at loven også bliver overholdt for allergipatienterne, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.
 
Udredningsgarantien på fire uger og behandlingsgarantien på otte uger blev besluttet for et par år siden. De seneste tal fra venteinfo.dk viser dog, at det kun er 4 ud af 20 offentlige sygehuse, som overholder udredningsgarantien inden for allergiområdet, hvor over halvdelen af sygehusene har ventetider på ti uger eller længere.
 
Basisbehandling skal være i orden
Også når det gælder om at sikre patienter den helt nødvendige behandling inden for allergiområdet, ser det skidt ud. Seks offentlige sygehuse overholder fx ikke behandlingsgarantien. Anne Holm Hansen understreger her, at forklaringen på problemet ikke skal findes på det enkelte sygehus. I stedet handler det om, at sundhedsvæsenet overordnet set er presset derud, hvor der ikke er ressourcer til den grundlæggende udredning og behandling på allergiområdet.
 
- Vi står jo ikke med en lang og krævende liste om, at der for eksempel skal udvikles ny og dyr medicin. Lige nu har vi bare det simple ønske, at basisbehandlingen skal være i orden for de mange danskere, som lider af allergi, siger Anne Holm Hansen.
 
Hun påpeger, at allergiområdet generelt er blevet nedprioriteret politisk i efterhånden mange år fx med nedlæggelsen af det allergologiske speciale tilbage i 2004. Det har haft den konsekvens, at det i dag kun er meget få steder, man som allergiker kan få specialistbehandling. Samtidig ser det nu også ud til, at landets største allergicenter på Gentofte Hospital bliver ramt af store omstruktureringer og udflytninger, som vil gå ud over behandlingen af de sværest ramte allergipatienter – fordi det ikke er allergiområdet, der prioriteres, men et andet område.
 
- Det virker helt paradoksalt at nedprioritere indsatsen over for allergi, når der samtidig sker en stigning i antallet af folk med allergi. Der er et kæmpe behov for en målrettet indsats, da allergi berører så mange danskeres hverdag og har mange skjulte omkostninger for samfundet, siger Anne Holm Hansen.
 

Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning