Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Klasseværelser rummer dårligt indeklima

Foto: Colourbox
De danske klasselokaler er i årevis blevet kritiseret for at have problemer med indeklimaet, og nu understøtter endnu en undersøgelse tidligere studier.

Den nye undersøgelse er et ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, der med en stikprøve fra 15 danske skoler viser, at der er udbredte indeklimaproblemer i klasseværelserne. Fx havde 81 procent af klasseværelserne synlig fugt og skimmelsvamp, og samtlige klasselokaler overskred den anbefalede CO2-grænse, der er fastsat af Arbejdstilsynet.
 
- Det er desværre ikke nyt, at indeklimaet på landets skoler halter gevaldigt. Men undersøgelsen er interessant, da dens resultater i høj grad understreger behovet for et grundigt eftersyn af skolernes indeklima, siger Betina Hjorth, rådgivningschef hos Astma-Allergi Danmark.
 

Rammer allergikere og astmatikere hårdt

Det dårlige indeklima går ud over både lærere og elever. Blandt andet fik børnene i undersøgelsen målt lungefunktion og blev priktestet, og selv om det ikke er muligt at konkludere noget endeligt, tyder det på, at det dårlige undervisningsmiljø påvirker børnenes lungefunktion og vejrtrækning.
 
Desuden er en dårlig luftkvalitet særlig kritisk for lærere og elever med følsomme luftveje, eftersom et dårligt indeklima kan give ubehagelige astma- og allergisymptomer.
 


Behov for en bedre ventilation

Forskerne bag undersøgelsen fremhæver, at det for at opnå et bedre indeklima er særlig vigtigt, at der investeres i god ventilation. Men at også lærere og elever med daglige rutiner kan bidrage til et fremme et godt indeklima fx ved at sørge for, at der luftes tilstrækkeligt ud ved at åbne vinduerne i pauserne.

 
Derudover er det en god idé, at klasselokalet forlades i pauser og frikvarterer, så eleverne får frisk udeluft, at overtøj hænges uden for klasselokalet, og at madpakken spises et andet sted.

Fakta om undersøgelsen

  • 21 klasseværelser på 15 skoler blev undersøgt for fugt og skimmel, og 330 børn deltog i undersøgelsen
  • Undersøgelsens resultater er baseret på en ældre undersøgelse, og der mangler derfor viden om, hvordan indeklimaet på de pågældende skoler er i dag.
Kilde: Videnskab.dk

Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning