Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Hvornår har du sidst fået målt din lungefunktion?

Målsætningen om, at 95 procent af alle med astma skal have målt deres lungefunktion, bliver ikke opnået, viser seneste årsrapport. I tallene, som dækker 2017-2018, fik kun 80 procent på landsplan målt lungefunktion i forbindelse med besøg på regionernes sygehusafdelinger.


Foto: Colourbox

Det er en vigtig del af astmabehandling at følge op med løbende kontrol, og mennesker med astma bør få målt deres lungefunktion ved udredningen og herefter som minimum ved den årlige astmakontrol. 
 
Alligevel lever ingen af de fem danske regioner op til målsætningen om, at 95 procent af astmapatienterne skal have målt deres lungefunktion. Det viser den seneste rapport fra Astma Databasen, som dækker årene 2017-2018. Fra 2017-2018 var det kun 80 procent af patienterne, der fik gennemført undersøgelsen på landsplan, skriver Dagens Medicin. Databasen dækker endnu ikke almen praksis, hvorfor tallene for, hvor mange der får målt lungefunktion hos egen læge, ikke kendes. 
 

COVID-19 har sat en bremse i at få målt lungefunktion

For mennesker med astma har det en stor effekt på livskvaliteten at være velbehandlet, og derfor kan lungefunktionsmåling være en medvirkende indikator for, om ens behandling virker optimalt. Astma-Allergi Danmarks Rådgivning er bekendt med, at der i øjeblikket udføres færre lungefunktionsmålinger – især hos praktiserende læger – på grund af corona-situationen. 
 
Hvis man ikke oplever optimal effekt af sin behandling eller er i tvivl, skal man kontakte den læge, der normalt varetager astmakontrollen. Den praktiserende læge kan også henvise til en sygehusafdeling for at få målt lungefunktionen. Her foretages der nemlig stadig lungefunktionsmålinger. For nogle kan det også være tilstrækkeligt, at behandlingen justeres i samråd med egen læge.
 
Er du i tvivl om din behandling, eller vil du gerne forberede dig inden en snak med egen læge? Så husk, at du kan få rådgivning på telefon 43 43 42 99, mandag-fredag kl. 9-12 og onsdag også 16-18. 
 
Som medlem kan du også skrive til os eller booke et opkald fra en rådgiver og blive ringet op, når du har tid. Du får adgang via den sikre selvbetjeningsløsning her:
 

Nyhed: 09.03.2021

 

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning