Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Høje græsniveauer i en ellers mild pollensæson

Årets pollensæsonen blev skudt i gang en hel måned tidligere end normalt. Til pollenallergikernes trøst lagde vejromstændighederne en dæmper på pollentallene størstedelen af sæsonen.

Det har overordnet set været en mild pollensæson på trods af tidlig start. Foto: Colourbox

Årets pollensæson går på hæld, og Astma­-Allergi Danmark stopper nu de daglige pollenmålinger i København og Viborg.

I år blev pollensæson blev skudt tidligt i gang – faktisk en hel måned tidligere end en gennemsnitlig sæson. Den tidlige start skyldes et rekord lunt vintervejr i december og januar. Selvom sæsonen fik en tidlig start, har den generelt været mild, bortset fra en intens græspollensæson.

Lave til moderate pollental

De første pollen fra forårstræerne el og hassel gik i pollenfælden fra midten af januar. På grund af det våde februar-vejr, var spredningsbetingelserne i blomstringsperioden ringe. Pollentallene for el og hassel var derfor lave til moderate.

Både sæsonen for elme- og birkepollen begyndte tidligere end normalt. Men på trods af den tidlige start, kunne man som allergiker finde trøst i, at sæsonen generelt bød på meget lave pollenmængder.

I år toppede sæsonen for birk med et pollental på 458 i Østdanmark og 211 i Vestdanmark. Til sammenligning var sidste års højeste pollental henholdsvis 2930 for Østdanmark og 3057 for Vestdanmark.

Græs var årets højdespringer

Årets pollensæson for græs begyndte som forventet i slutningen af maj og med lave pollenniveauer. Til stor gene for græspollenallergikerne fik junis tørre og varme vejr dog hurtigt pollentallene til at stige.

Årets højeste pollental for græs blev registreret til 210 i Østdanmark og 304 i Vestdanmark. Niveauer over 300 græspollen forekommer sjældent.

Bynken har ikke været aggressiv i år. Det efterårslignende vejr i juli lagde en dæmper på pollentallene for både græs og bynke.

Årets sidste allergiplage

Skimmelsvampesporerne Alternaria og Cladosporium er årets sidste allergiplage, som vi fortsat måler på ugebasis.

Skimmelsvampesporerne, særligt Alternaria, har spredt store mængder sporer i det varme og tørre augustvejr. Sæsonen for skimmelsvampesporerne begynder typisk først på sommeren, topper i august og fortsætter ind i efteråret.

Nyhed: 25.08.2020

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning