Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Fredericia: Pollenfri skov er et nemt valg

d. 04.06.2015: Fredericia Kommune har bevidst fravalgt at plante træer som birk, hassel og elm i en ny skov, så også pollenallergikere kan få en god skovoplevelse. Kommunen beskriver det som "det nemmeste valg i verden" at gå uden om pollenplagerne.
De første spadestik er taget i skovrejsningen af en 10 hektar skov ved landsbyen Kongsted nær Fredericia. En skov som også pollenallergikere kan få stor glæde af i fremtiden.  Fredericia Kommune har nemlig fravalgt at plante de pollenslemme træer som el, hassel, elm og birk, som gør, at op mod 1 million danskere hvert år lider af snue, kløende øjne og i værste fald astmasymptomer.  
 
Egentlig skete fravalget af allergifremkaldende træer ved lidt af et tilfælde, da Christian Bro, formand for Miljø og Energiudvalget i Fredericia Kommune, kom i tanke om en artikel i AstmaAllergi Bladet i 2012. Artiklen handlede om beplantningen af en pollenallergivenlig skov nær Aarhus. På den baggrund foreslog han, at Fredericia Kommune også skulle fravælge pollentræer i deres nye skov.
 
- Jeg kan jo se, hvordan min familie og omgangskreds er meget påvirket af at have pollenallergi, og der er ingen tvivl om, at det er en folkesygdom. Så det var lige pludselig helt oplagt at fravælge de træer, som er de værste pollenplager, fortæller Christian Bro.
 
Det nemmeste valg i verden
Fredericia Kommune har også kun fået positive reaktioner på deres fravalg af de træer, der kan være til store gene for pollenallergikere. At finde allergivenlige alternativer er også noget, som kommunen vil have fokus på fremover, når der skal plantes nye træer på offentlige arealer som fx parker og legepladser.
 
- I virkeligheden er det det nemmeste valg i verden, fordi det er et fravalg: Hvorfor skulle man vælge at plante træer i bybilledet, som mange mennesker er allergiske over for, når der er så mange andre planter at vælge imellem, siger Christian Bro.
 
Valget af skovens træarter er baseret på hjemmehørende og lokalitetstilpassede arter, hvor 75 procent af skoven bliver løvtræer som eg, bøg og fuglekirsebær. De sidste 25 procent bliver nåletræer som fx rødgran, sitkagran og europæisk lærk. Fredericia Kommune regner med, at man om 15 år vil kunne gå en tur i den allergivenlige skov.  Selv ser Christian Bro kommunens indsats som et lille skridt i den rigtige retning:
 
- Hvis alle begyndte at tænke over at plante allergivenligt i offentlige parker, byhaver og skove, så begynder det jo at rykke.
 
Kommunale indsatser er vigtige
Det glæder Karen Rasmussen, biolog og leder af pollentællingerne i Astma-Allergi Danmark, at Fredericia Kommune gør en aktiv indsats for at begrænse mængden af allergifremkaldende planter. Hun håber, at det kan være til inspiration for andre kommuner:
 
- Det er helt afgørende, at landets kommuner fokuserer på allergivenlige træer og buske, når der plantes nyt i det offentlige rum, hvis mængden af allergifremkaldende pollen skal reduceres lokalt i fremtiden, siger hun. 
 
Selvom flere pollentyper kan transporteres langt med vinden fra fjerne egne, så bliver pollenallergikere først og fremmest generet af pollen fra nærområdet.
 

Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning