Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Forskning: Mange mulige årsager til problemer med skimmelsvampe

Der kan være mange årsager til problemer med skimmelsvampevækst i boliger. Man er nødt til at betragte hvert enkelt tilfælde i et helhedsperspektiv. Både beboernes vaner, byggetekniske forhold og boligens tilstand spiller ind, viser ny ph.d.-afhandling.

Der er mange mulige årsager til skimmelsvampevækst, viser ny forskning.Der er mange mulige årsager til skimmelsvampevækst, viser ny forskning. Foto: Colourbox

Mange bliver syge, hvis de lever i boliger med skimmelsvampevækst. Skimmelsvampe kan også forværre astma og være generende, når man har høfeber eller allergi overfor indendørs svampesporer.

Forsker og arkitekt Turid Borgestrand Øien har med sin ph.d.-afhandling "Skimmelsvampevækst i boliger: praksisser og politikker" fra Aalborg Universitet undersøgt de komplekse forhold, som spiller ind, når det kommer til problemer med skimmelsvampe i boliger.

Der kan nemlig være en tendens til, at skylden lægges over på beboerne med en forklaring om, at der ikke bliver luftet nok ud, hvilket giver for meget fugt i boligen.

Men så enkelt forholder det sig ikke altid, og med afhandlingen opfordres der til at anlægge et helhedsperspektiv, når problemerne skal løses.

Byggetekniske årsager kan ligge til grund for skimmelsvampe

Som en del af sit casestudie har Turid Borgestrand Øien fulgt 11 forskellige renoveringsprojekter, hvor skimmelsvampe har været et problem.

Her viste det sig, at byggestandarder og -konventioner har meget at sige for fugtniveauet i boliger. For eksempel var flere af de bygninger, der var opført fra 40’erne til 70’erne, meget ringe isolerede, hvilket gav problemer – især i kombination med det fokus, der kom fra 70’erne på at spare på varme og energi, forklarer Øien.

Bor man derfor i sådan en bygning, vil det være mere nødvendigt med opvarmning og hyppig udluftning i hjemmet.

Et andet tilfælde viste en skjult tagskade, som i en årrække havde givet fugt i boligen, men som først blev opdaget under renoveringen. I sådan et tilfælde med byggefejl havde beboeren ikke stor indflydelse på situationen med skimmelsvampe.

Tværtimod havde beboeren i sin daglige praksis med udluftning og opvarmning formået at holde problemet nede – og ikke været den egentlige årsag til problemet, som hun blev beskyldt for.

Udluftning kan være svært at passe ind i hverdagen

Risikoen for skimmelsvampe mindskes, når fugtniveauet i en bolig bliver holdt nede, og derfor er det væsentligt at lufte ud og ellers holde en jævn temperatur. Men hvor ofte der luftes ud i en bolig, afhænger af de vaner, man har i hverdagen, forklarer Turid Borgestrand Øien:

– Som en travl familie, hvor man står op og skal ud ad døren kort tid efter, kan det være svært at passe tilstrækkelig udluftning

ind i hverdagen. Når man så kommer hjem, skal der laves aftensmad og så videre. Fugtbelastningen bliver meget intensiveret i morgen- og aftentimerne. Det er måske nemmere at få gjort, hvis man er hjemme hele dagen.

Beboernes vaner skal forandre sig, når boligen gør

Når boligen forandrer sig, enten ved at man flytter eller foretager ændringer, som for eksempel nye tættere vinduer eller renoveringerne i casestudiet, har det betydning.

Som beboer er det vigtigt at tilpasse sine vaner til den nye situation, hvor boligen måske holder mere eller mindre på fugten end tidligere. Boligforeninger har også en rolle at spille i at informere nytilflyttede beboere om forholdene og følge op, hvis der skulle opstå mistanke om skimmel.

– Det er i det hele taget vigtigt, at der er en god dialog, kommunikation og information mellem de forskellige aktører som boligforeninger, driftspersonale og beboere. Den bedste løsning for vores helbred og vores bygninger er at undgå fugt- og skimmelproblematikkerne. Der er det både den daglige indsats og de længerevarende investeringer, som kan være med til at forebygge skimmelsvampeproblemer, fortæller Turid Borgestrand Øien.

Gode råd til udluftning:

  • Luft ud i 5-10 minutter med gennemtræk 3 gange dagligt. Gør det fx, når du står op om morgenen, inden du lægger børnene i seng, og inden du selv går i seng om aftenen. På den måde opnår du en god luftkvalitet i de timer, du er hjemme, og fugtniveauet i boligen holdes nede.
  • Det er også en god idé at lufte ud i forbindelse med fugtgivende aktiviteter som for eksempel madlavning, bad eller gulvvask. 
  • Luft gerne ud i det kolde vejr. Skimmelsvampe trives især i vintermånederne, hvor man er mere tilbøjelig til at holde igen med udluftningen. Men en kold og tør vinterdag er faktisk oplagt til at lufte boligen igennem. Den kolde, tørre luft sænker fugtnivauet, og det lave fugtniveau gør, at den hurtigt bliver varmet op efterfølgende.

Nyhed: 18.02.2020 

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning