Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Dansk topforskning får milliontilskud: Kan kosttilskud til gravide forebygge astma?

Forskere fra Dansk BørneAstma Center har fundet frem til afgørende viden om sammenhængen mellem en mors kost og hendes barns sundhed i de tidlige leveår. Nu har det europæiske forskningsråd under EU tildelt 11 millioner i bevilling, så forskerne kan dykke ned i en forklaring, som kan bruges til at præcisere forebyggelsen af astma.


Foto: Unsplash

Det er ikke første gang, at de spændende forskningsresultater fra professor Bo Chawes og Dansk BørneAstma Center når siderne i AstmaAllergi-bladet. Og nu er der flere gode nyheder om det omfattende studie, der har fulgt 700 kvinder og deres børn siden graviditeten, og som samarbejder med Harvard University i USA.

Forskningsprojektet er blevet tildelt 11 millioner kroner i et såkaldt starting grant fra EU, så de i de næste fem år kan søge efter forklaringer på de sammenhænge, som studiets store mængde af data indtil videre har afsløret. Tanken bag er, at når man kender til forklaringerne, kan man skabe præcise metoder til at forebygge astma.

Fiskeolie og D-vitamin

To af de mest markante fund, forskerne har gjort, er betydningen af fiskeolie og D-vitamin i kosten. Et forsøg viste, at et tilskud med fiskeolie (som typisk også kendes som ”Omega-3”-fedtsyre) under graviditeten kunne nedsætte barnets risiko for astma ved seks år med 25 til 30 procent.

Tilsvarende blev børnenes risiko for astmatisk bronkitis – det vil sige astmalignende symptomer ved forkølelser i de første tre leveår – nedsat med en fjerdedel i et forsøg, hvor de gravide indtog syvdobbelt af den normalt anbefalede dosis D-vitamin.

At det netop er fiskeolie og D-vitamin, der er blevet sat under lup, skyldes den livsstil, mange i den vestlige del af verden har. Den er kendetegnet ved to ting: For det første at vi får mindre sollys og dermed får mindre D-vitamin, fordi vi opholder os mere indendørs. For det andet spiser vi mere forarbejdet mad og får mindre fiskeolie gennem kosten.

I takt med at flere lande verden over adopterer en mere ”vestlig” livsstil, ses der også her stigninger i sygdomme som netop astma.

– Når disse ændringer er indtruffet samtidig med en stigning i børneastma, er det nærliggende at kigge på, om de to ting hænger sammen. Og det har vi så bevist, at de gør med dette forsøg, hvor vi har fulgt en række mødre og deres børn fra graviditet og op gennem barndommen, fortæller professor og børnelæge Bo Chawes, som er professor og seniorforsker ved Dansk BørneAstma Center.

Men hvorfor så ikke bare give alle gravide fiskeolie og D-vitamin? Fordi nogle kvinder slet ikke har gavn af det, mens det for andre har en enormt stor positiv effekt, forklarer Bo Chawes. Derfor skal det bruges mere præcist:

– Vores studier har vist, at man kunne halvere barnets risiko for børneastma blandt nogle af mødrene, men blandt andre mødre havde det overhovedet ingen effekt. Så måske skulle man vælge noget andet til de mødre.

Analyse af molekyler i blodet skal give svar

Næste skridt er at finde ud af, hvordan og hvorfor kosttilskuddene er gavnlige for nogle og ikke for andre, så man målrettet kan forebygge astma og astmatisk bronkitis. Det vil forskerne gøre ved at undersøge blodprøver fra mødrene taget under graviditeten, og fra børnene taget da de var seks måneder, 18 måneder og seks år.

Ved hjælp af en teknik, der måler små signalmolekyler i blodet, kaldet metabolitter, kan forskerne se forsøgspersonernes såkaldt metaboliske profil.

– Den metaboliske profil er resultatet af den genetik, man har, og det miljø, man er udsat for. Hvis man spiser noget specifikt, så vil ens metaboliske profil ændre sig, men det er betinget af, hvilken genetik man har, siger Bo Chawes.

– Vi vil se på, hvordan den metaboliske profil ændrer sig, hvis man har fået fiskeolie eller D-vitamin under graviditeten. Forhåbentlig finder vi nogle markører, der viser, hvem der har gavn af de forskellige tilskud.

Drømmen for forskerne er at lave et målekit, hvor moren ved første graviditetsbesøg hos egen læge får taget en blodprøve og får identificeret de markører, der kan sige, om hun vil have gavn af forskellige kosttilskud. Forskningsresultaterne kan måske også på sigt danne grobund for ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse.

ADHD og adfærdsvanskeligheder

Som noget nyt vil forskerne i det videre arbejde også se på adfærdsvanskeligheder i barndommen – som for eksempel udvikling af ADHD.

ADHD og astma er normalt ikke to tilstande, man kæder sammen, men Bo Chawes forklarer, at der faktisk er en overrepræsentation af ADHD blandt mennesker med astma.

Det faktum får forskerne til at overveje, om sygdommene kan have et fælles ophav, som ligger til grund i vores kost og livsstil. En del af de nuværende resultater peger i den retning – for eksempel scorede børnene højere på mental udvikling (dette var især gældende hos drengene), hurtigere sprogudvikling og opnåede hurtigere motoriske milepæle, som at kunne kravle og gå, hvis moren havde fået kosttilskud med fiskeolie under graviditeten.

– Der var en hel række af markører for psykosocial udvikling i barndommen, som blev bedret af, at mor fik fiskeolie i graviditeten – noget, som jo også virkede på astma. Så vi vil undersøge, om der er en fælles miljømæssig faktor, som betyder noget for udviklingen af begge sygdomme, siger Bo Chawes.

Barndommen er afgørende for vores sundhed

Bo Chawes forklarer, at hypotesen bag undersøgelserne bygger på, at vi tidligt i livet kommer ind på den bane, som har betydning for vores generelle sundhedstilstand livet igennem. Og meget tyder på, at det har betydning, hvilken kost moren får under graviditeten, og hvad man i øvrigt bliver udsat for som lille.

– Der er meget der tyder på, at kimen til sygdom og sundhed igennem livet er at finde i graviditetsperioden og i det helt tidlige liv. Det er der, ens udvikling og immunforsvar er påvirkeligt. Hvis man ikke får det, man skal have af D-vitamin og fiskeolie, og hvis man ikke bliver udsat for de rigtige bakterier og så videre, så kan man blive syg og måske også få flere sygdomme på en gang, uddyber Bo Chawes.

Forhåbentlig bliver vi med den fremtidige forskning endnu skarpere på at forebygge sygdomme som astma og ADHD. Indtil videre viser forskningen i hvert fald, at det er vigtigt, at vi får nok fiskeolie og D-vitamin – især under graviditet. For som Bo Chawes siger, så er det værste, der kan ske, at det hverken gør fra eller til.

Dansk forskningscenter leder stort astmastudie

Dansk BørneAstma Center samarbejder med blandt andet Harvard University i USA om et stort forskningsstudie. Studiet er et såkaldt kohorte-studie. En kohorte er en gruppe af mennesker med fælles karakteristika, som følges over tid. Kohorten på 700 mødre og deres børn i Danmark blev fulgt af forskerne gennem graviditet og op til 6 års-alderen. Denne kohorte kaldes COPSAC-2010. Tilsvarende har forskerne i USA en kohorte, som bruges til at eftertjekke de resultater, som de danske forskere finder. Denne kohorte kaldes VDAART. Der er i alt 1500 familier, som medvirker i undersøgelsen.

 

Artikel fra AstmaAllergi, blad 6, december 2020. Udgivet på web: 06.01.2021

Få AstmaAllergi-bladet 6 gange årligt som medlem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning