Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Besøgshunde giver også symptomer

 

d. 10.1.2014: Kæledyr er en vigtig del af mange menneskers liv. Derfor er der også borgere på plejehjem, der har hund. Ligesom nogle skoleklasser har tilknyttet en hund, da den kan give ro og øge nogle elevers koncentration.
Desværre er kæledyrene - også de såkaldte terapi/besøgshunde - til gene for både astmatikere og allergikere.


Vores rådgivning får jævnligt henvendelser fra folk med astma og allergi, der får symptomer på grund af kæledyr, som de er nødsaget til at omgås.

Det drejer sig både om beboere på plejehjem, der udsættes for naboens hund eller en hund, der bor på plejehjemmets fællesarealer eller hunde, der kommer på besøg.

På nogle skoler har man også konkluderet, at samspillet mellem børn og hund kan øge elevernes fokus og evne til at omgås socialt, derfor har enkelte klasser – primært specialklasser – fået tilknyttet en hund til det formål.

Dyrefri plejehjem er løsningen

Astma-Allergi Danmark anerkender den positive effekt hunde kan have, og at nogle beboere trives bedre med fx en hund på et plejehjem.

Vores holdning er, at der også skal være tilbud om dyrefri plejehjem i hver kommune. Så får personer med astma eller allergi over for dyr muligheden for en plejehjemsplads, hvor de kan bo uden at få symptomer og forværring af deres sygdom. Dyrefri betyder ingen pelsdyr – hverken på værelser eller i fællesarealer.

Dette gælder selvfølgelig af hensyn til beboerne på plejehjemmet, men også de ansatte, hvor der også kan være personer med allergi.

Skoleklasser skal tage individuelle hensyn

Om inddragelsen af kæledyr i skoleklasser, mener Astma-Allergi Danmark, at terapihunde kan bruges i de særtilfælde, hvor de kan have en dokumenteret positiv effekt, fx hos elever med ADHD, men der skal stadig tages individuelle hensyn. Terapihunde er aldrig en god løsning, hvis der sidder et barn i klassen med astma eller allergi.

Astma-Allergi Danmark rådgiver gerne kommuner om symptomer og udfordringer for både skolebørn og plejehjemsbeboere med pelsdyrallergi, så vi kan sikre tilgængelighed for de mennesker, der ikke kan tåle pelsdyr.
 

 

 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning