Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Bekæmp allergiplante på EU-plan

 

d. 30.9.2014: Astma-Allergi Danmark har sendt et brev til Folketingets Miljøudvalg, hvor vi opfordrer til, at den stærkt allergifremkaldende plante bynke-ambrosie kommer med på Europa-Kommissionens nye liste over de værste invasive arter i Europa.


Europa-Kommissionen har udarbejdet en liste over regionens 50 værste invasive plantearter. Listen omfatter de plantearter, hvor man vurderer et behov for at lave særlige strategier til bekæmpelse.

På nuværende tidspunkt er bynke-ambrosie ikke på listen, men det ønsker Astma-Allergi Danmark at den kommer. Derfor har vi opfordret Miljøudvalget til at bekæmpelsen af bynke-ambrosie indgår i deres politiske arbejde.

I dag er det nemlig anerkendt, at udbredelsen af bynke-ambrosie i Europa er et problem. Planten har både en negativ effekt på folkesundheden og på landbruget. Begge problemområder medfører store samfundsøkonomiske omkostninger.

SÅ allergifremkaldende er bynke-ambrosie

Pollen fra bynke-ambrosie er stærkt allergifremkaldende. Grænseværdien for at fremprovokere høfeber hos ambrosiesensitive personer estimeres til under 20 pollenkorn pr. m3 luft, og pollen fra bynke-ambrosie er kendt for at fremprovokere astma omkring dobbelt så ofte som andre typer pollen.

Bynke-ambrosie er allerede et væsentligt allergen i Europa i de områder, som er hårdt invaderet. Omkostninger til allergier relateret til bynke-ambrosie skønnes at være cirka 110 millioner euro om året i Ungarn, og 88 millioner euro om året i Østrig.

De helbredsmæssige konsekvenser ved bynke-ambrosie pollen vil forværres i fremtiden, fordi planten blomstrer sent om efteråret. Det kan forlænge pollensæsonen i Nordeuropa, og en øget CO2-koncentration i luften kan øge pollenproduktionen.

Det er nødvendigt, at planten kommer på listen

I dag er spredningen af bynke-ambrosie i Europa hovedsageligt begrænset af klimatiske forhold, men den globale opvarmning vil øge plantens invasive 'succes' nordpå i fremtiden - selv under moderate klimaforandringsscenarier.

For Danmark betyder det, at bynke-ambrosie kan blive en betydelig årsag til pollenallergi.

Bekæmpelsesstrategier til kontrol af bynke-ambrosie er af afgørende betydning. For at forhindre eller begrænse artens spredning til nye områder, kræver det forebyggende foranstaltninger, som blandt andet bør omfatte initiativer til begrænsning af utilsigtet spredning, program for kortlægning og etablering af et offentligt overvågningssystem. Da bynke-ambrosie, som alle andre invasive arter, ikke skelner mellem landegrænser er internationalt samarbejde nødvendigt.

Derfor er det vigtigt, at planten opføres på Europa-Kommussionens liste over ikke hjemmehørende arter, som er problematiske i Europa.

I et fremtidigt perspektiv vil indsatsen have stor betydning for mange allergikere.
 

 

 

 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning