Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Bedre styr på astmabehandling

En helt ny database for astma i Danmark skal følge og forbedre kvaliteten af astmabehandling hos børn og voksne, uanset om de er i behandling på sygehuset, hos en speciallæge eller hos den praktiserende læge.

Kvalitetsdatabasen er landsdækkende og giver en unik mulighed for at opsamle viden om diagnostik, behandling og kontrol hos børn, unge og voksne med astma. Oplysningerne skal blandt andet sikre, at det frem over vil blive lettere at give den rette behandling til astmapatienter.

Det er professor og overlæge på Bispebjerg Hospital, Vibeke Backer, der er formand for databasen, og dermed skal stå i spidsen for opsamlingen af kvalitetsdata på tværs af sektorer.


Astmakontrol øger livskvaliteten 

Astma er en sygdom præget af lungesymptomer, der er til stede hele tiden, i perioder eller ved fysisk aktivitet. Men det er ikke alle med lungesymptomer, der har astma og en bedre diagnosticering vil derfor sikre, at det kun er patienter med astma, som sættes i astmabehandling.

Et fast program for astmaopfølgning og -behandling kan desuden give den enkelte netop den mængde medicin, der skal til for at holde sygdommen i kontrol – og det er der mange fordele ved.

Blandt andet giver en velkontrolleret astma bedre vækst i højde og lungefunktion hos børn og mindsker tabet i lungefunktion over tid hos den unge voksne med astma. Samtidig øger god astmakontrol livskvaliteten, mindsker sygefravær på arbejdspladsen, udskyder pensionen og giver mindre risiko for alvorlige bivirkninger af at have en kronisk sygdom.


Risikofaktorer for astma skal begrænses

Initiativtagerne bag Databasen for Astma i Danmark håber på, at en bedre astmakontrol også kan virke forebyggende ved fx at få talt om rygning, der er en stor risikofaktor for astma.

Også uddannelses- og jobmuligheder vil der med de faste kontroller være mulighed for at drøfte med de yngre astmapatienter, som dermed bedre kan vælge en uddannelse, der ikke giver forværringer i deres astma.


Vil du hjælpe med implementering?

Der holdes implementeringsmøder over hele landet i februar for sygeplejersker, sekretærer og læger. Møderne finder sted på følgende datoer:

  • 1. februar 2016 Aarhus Universitetshospital
  • 2. februar 2016 Odense Universitetshospital
  • 3. februar 2016 Aalborg Universitetshospital
  • 10. februar 2016 Bispebjerg Hospital

På møderne vil der være oplæg om svær astma, nye muligheder med biologiske midler, oplæg fra pædiaterne, samt oplæg omkring databasen og valget af indikatorer. 

Tilmelding skal ske til Lene Korshøj på 78 41 39 89, lenekors@rm.dk


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning