Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Bedre behandling af insektallergi måske på vej

Foto: Colourbox
Får du et bi- eller hvepsestik, gør det ondt, og huden hæver og klør, men i de fleste tilfælde går det over i løbet af nogle timer. Er du en af de 50.000 danskere, der har allergi over for bier eller hvepse, er situationen dog en helt anden. Her kan et stik nemlig give alvorlige allergiske reaktioner, som kan være livstruende.

Hvis du er allergisk, vil du typisk blive udstyret med en adrenalinindsprøjtning, så du kan give dig selv førstehjælp, hvis et stik udvikler sig til en alvorlig allergisk reaktion. Andre behandles med et årelangt vaccinationsforløb, der med jævnlige indsprøjtninger vænner din krop langsomt til at kunne tåle for eksempel bi- og hvepsestik.

Men som behandlingerne er i dag, er de ikke tilpasset den enkelte – og det er et problem. Insektallergikere reagerer nemlig ikke på de samme allergener i giften. I praksis betyder det, at effekten af behandlingen i nogle tilfælde er reduceret – eller i værste tilfælde ikke virker.


Bedre behandling kan være i vente

I fremtiden ser det dog ud til, at det kan blive muligt at tilbyde en behandling, der er skræddersyet, så den passer til den enkelte patient. For nylig har forskere fra Aarhus Universitet nemlig gjort fremskridt, da det lykkedes dem at fremstille kunstige kopier af de allergene stoffer, som findes i insektgift, og af de antistoffer, som ses hos patienter med anafylaksi.

De kunstige stoffer giver forskerne mulighed for at undersøge, hvordan antistoffer mod allergi opfører sig sammen med allergener fra insektgift. Herved kan de studerer virkningsmekanismerne bag anafylaksi hos den enkelte patient – og det kan ifølge forskerne være en fremtidig løsning på at udvikle en mere effektiv og individualiseret behandling.

Metoden med de kunstige allergener er netop anvendt i det første studie, hvor forskerne undersøgte blod fra i alt 115 insektallergikere, der havde oplevet et anafylaktisk shock, selv om de var i behandling. Resultaterne viser, at flere af forsøgspersonerne reagerer på en bestemt type allergen i insektgiften, som enten ikke er med eller underrepræsenteret i de nuværende vacciner. Flere af insektallergikerne har derfor en øget risiko for, at behandlingen ikke virker på dem.

Derfor er det også forskernes håb, at de inden for få år kan udvikle en ny metode til at screene for insektallergi og forbedre vacciner, så de stemmer overens med den enkelte allergikers overfølsomhedsprofil. På trods af at det første studie er udført med insektgift, forventer forskerne, at de også kan bruge metoden til at undersøge virkningsmekanismer bag andre allergiske reaktioner. Lykkes det, kan de kunstige kopier af allergener også komme andre allergikere til gode

Kilde: Aarhus Universitet


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning