Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Børneeksem kan give hyperfølsom hud

Ny forskning fastslår, at børneeksem – også kaldet atopisk eksem – kan føre til udvikling af hyperfølsom hud. Godt med ny viden på området, mener Astma-Allergi Danmark.

Børneeksem kan give hyperfølsom hud

Foto: Colourbox

Kløe er generende for de fleste. Men hos mennesker med børneeksem – også kendt som atopisk eksem – kan selv den mindste berøring udløse kløeanfald. Det kan være så voldsomt og på daglig basis, at huden karakteriseres som hyperfølsom.

Sammenhængen mellem hyperfølsom hud og børneeksem er netop blevet dokumenteret i et forskningsstudie fra Aalborg Universitet. Ph.d.-stipendiat Hjalte Holm Andersen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet er en af forskerne bag studiet.

 

Vi kan se, at de patienterne med børneeksem reagerede kraftigt på hudstimulationer, som under normale omstændigheder ikke vil give anledning til kløe eller smerte, og det sandsynligvis er med til at forværre og fastholde patienternes symptomer.

Hjalte Holm Andersen, ph.d.-stipendiat

Astma-Allergi Danmark hilser den nye forskning velkommen:
 

Mange danskere – både børn og voksne – er berørt af børneeksem, hvor voldsom kløe er en stor gene i hverdagen. Derfor er det godt med ny viden på området.

Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark

Hyperaktive nerver udløser kløen

Det kan være alt lige fra varme, sved eller huden berøring med tøj, som fører til, at huden begynder at klø. Ifølge Hjalte Holm Andersen ligger forklaringen på den udtalte kløe blandt patienter med børneeksem i, at nerverne i huden er blevet hyperaktive på grund af hudsygdommen.
 

Der sidder en masse nerver i huden. Når de konstant bliver stimuleret, som de gør, hvis man lider af børneeksem, lader det til, at nerverne både i huden og muligvis også i centralnervesystemet udvikler en hyperfølsomhed. Det gælder Ikke kun de steder på kroppen, hvor man har eksem, men overalt.

Hjalte Holm Andersen, ph.d.-stipendiat

25 voksne patienter med aktiv børneeksem og kronisk kløe deltog i studiet, hvor deres resultater blev sammenholdt med 25 jævnaldrende uden børneeksem.

Børns tøjkriser kan forklares

Selvom den nye forskning er lavet blandt voksne patienter med børneeksem, vurderer Hjalte Holm Andersen, at man godt kan drage paralleller til børn med børneeksem og mulig hyperfølsom hud. 

Forældre til børn med børneeksem kan eksempelvis berette om, hvordan det kan være svært at finde tøj, som børnene kan holde ud at have på. Forklaringen bag børns ofte negative reaktioner, når nyt tøj skal prøves, kan netop findes i sammenhængen mellem børneeksem og hyperfølsom hud.
 

Alt tyder på, at de samme mekanismer gør sig gældende hos børn med børneeksem. Altså at børnene også har særligt følsomme hudnerver, og det netop kan forklare deres reaktioner, når eksempelvis huden bliver varm, eller tøjet skal på kroppen.

Hjalte Holm Andersen, ph.d.-stipendiat

Han understreger samtidig, at studiet kun er første skridt på vejen til videre forskning i sammenhængen med nervesystemet og børneeksem.
 

Det næste bliver at undersøge, om de hyperfølsomme nerver kan blive normale igen, når det lykkedes at dæmpe kløen med behandling - eller om hyperfølsom hud er et grundvilkår for patienter med børneeksem.

Hjalte Holm Andersen, ph.d.-stipendiat

FAKTA

  • Børneeksem – også kaldet atopisk eksem – er en af de hyppigste kroniske hudsygdomme, som rammer både børn og voksne. Sygdommen er forbundet med kraftig kløe og eksemramte hudområder.
  • Studiet fra Aalborg Universitet dokumenterer, at der er sammenhæng mellem børneeksem hos voksne og udvikling af hyperfølsom hud. At fokusere på sammenhængen mellem kroppens sensoriske nervesystem og børneeksem er et nyt felt inden for forskning i børneeksem.
  • I studiet deltog 25 voksne patienter med aktiv børneeksem og kronisk kløe. Deres resultater blev sammenlignet med en kontrolgruppe, der bestod af et tilsvarende antal jævnaldrende personer uden børneeksem.
  • Patienterne, som deltog, blev udsat for forskellige typer kontrollerede hudstimulationer som varme, berøring, nåleprik og kemiske kløeprovokationer. 

Kilde: Astma-Allergi Danmark og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Nyhed: 05.12.2017

Læs mere:

 

Kom på gratis eksemskole

Bliv klogere på børneeksem med Astma-Allergi Danmark


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning