Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Børn med allergi har ikke samme trivsel som andre børn, men de tilpasser sig

Rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed består af et omfattende materiale, baseret på sundhedsplejerskers journaldata på cirka 6.500 elever fra 13 kommuner. Af rapporten fremgår det blandt andet at cirka hvert tiende barn i indskolingen har lægediagnosticeret allergi, hvilket stemmer overens med vores oplevelse. Når man i rapporten konkluderer, at disse børn trives lige så godt som børn uden allergi, er det jo i udgangspunktet meget positivt, hvis det vel at mærke forholder sig sådan.
 

Børn med astma undgår fysiske lege

De fleste børn med astma har ikke prøvet at leve et liv uden. Det er vores erfaring, at børn har en fantastisk evne til at tilpasse sig – også selv om de har det dårligt. De foretrækker de stille lege for at undgå at blive forpustede. De bliver fx målmænd fremfor at løbe rundt på banen og undgår i det hele taget fysiske lege. Det bliver vi nødt til at tage med i vores betragtninger, når børn og deres forældre skal sætte ”smileys” for, hvordan de har det.

Ledende overlæge, dr.med. Arne Høst fra H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitets Hospital har betænkeligheder i forhold til rapportens validitet på dette område:

- Rapporten viser nogle associationer, som beskriver et øjebliksbillede i forhold til børnenes trivsel. Den giver ikke den fornødne historik på det enkelte barn. Rapporten er en registerundersøgelse – og giver sig retfærdigvis heller ikke ud for andet. Men vi ved fra tidligere undersøgelser, at spørgeskemaundersøgelser er forbundet med stor usikkerhed, og at forældresvar – med al respekt - kan være upræcise.

Når der tales om trivsel, er det ifølge Arne Høst væsentligt at vide, om barnet har en diagnose, eller der udelukkende er tale om symptomer og dernæst sværhedsgraden af en eventuel astma- eller allergisygdom. En anden ulempe ved undersøgelsen er, at der er spurgt om astma og allergi, men der er ikke spurgt om præcise diagnoser af astma, høfeber, fødevareallergi etc.

- Uden den viden er det svært at få et reelt billede af barnets trivselsniveau.


Tobaksrøg påvirker allergikere

Rapporten konkluderer endvidere, at der ikke er en sammenhæng mellem tobaksrøg og allergi. Ifølge Arne Høst er det rigtigt, at der ikke er beviseligt, at der er en øget forekomst af allergi, som følge af tobaksrøg, men tobaksrøg forårsager en øget syglighed af de allergiske sygdomme:

- Vi kan ikke med sikkerhed sige, at børn, der udsættes for tobaksrøg udvikler allergisk sygdom, men vi kan med sikkerhed sige, at de børn, der har en allergisk sygdom fx astma, får flere symptomer, bliver oftere indlagt, får mere medicin og får oftere infektionssygdomme som fx luftvejsinfektioner og mellemøreinfektioner. Og igen er der en vis usikkerhed i forhold til de svar, man får, når man spørger til folks – også forældres – rygevaner, der har vi erfaringsmæssigt en tendens til at ville være bedre, end vi er.
 

Godt fundament for den videre forskning

Rapporten er et godt fundament for den videre forskning. Forskning, som bør have endnu mere faglig og politisk bevågenhed i fremtiden. Både af hensyn til den enkeltes livskvalitet – i dette tilfælde børnene – men også af hensyn til de samfundsmæssige konsekvenser allergi og overfølsomhedssygdomme som høfeber, astma og eksem har i forhold til den generelle sundhedstilstand.

- Jeg håber, at rapporten bliver fulgt op af yderligere initiativer, der vil forbedre og konkretisere datagrundlaget, så der fx spørges mere specifikt til diagnose, allergitype, behandling, tidspunkt for og sværhedsgraden af lidelsen. Ligesom der bør fokuseres endnu mere på undervisning af sundhedsplejerskerne, så vi er sikre på at få ensartede besvarelser, som vi kan bruge i det videre arbejde, lyder det fra ledende overlæge Arne Høst.


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning