Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Astma-Allergi Danmark i debatindlæg: En folkesundhedslov bør være konkret og forpligtende

En folkesundhedslov kan blive vigtig for mennesker med astma og allergi, fordi sygdomme ofte glemmes og overskygges af andre sygdomme, når der ikke er forpligtende standarder på området, skriver direktør i Astma-Allergi Danmark Anne Holm Hansen.

"En folkesundhedslov bør indeholde en klar beskrivelse af hvilket ansvar og hvilke opgaver henholdsvis stat, regioner og kommuner skal have. De konkrete ansvarsområder for forebyggelsesopgaverne foreslås at være de samme, men opgaven skal beskrives nærmere, og der skal være en større grad af forpligtelse ind i den fælles indsats." Sådan skrev Karin Friis Bach for nylig i et debatindlæg i Sundhedsmonitor.

Netop den forpligtigende indsats – det at tage det ansvar for opgaveløsning – det er, hvad Astma-Allergi Danmark har savnet og råbt efter i rigtig mange år.

Hvis der indføres en ny folkesundhedslov, vil den derfor komme på et både kærkomment og kritisk tidspunkt. 

Overfølsomhedssygdomme som astma og allergi koster hvert år samfundet milliarder af kroner og nedsætter dagligt livskvaliteten for 1,5 millioner borgere. Da Sundhedsstyrelsen i 2017 kiggede grundigt på allergiområdet og udarbejdede en statusrapport, blev vi chokeret over resultatet. 

Området led under manglende uddannelse af specialister, og lægerne i almen praksis manglede for nogles vedkommende de nødvendige redskaber til at diagnosticere og behandle patienterne. Manglende kapacitet i sundhedsvæsenet med meget få allergispecialister stod – og står stadig – i skærende kontrast til antallet af mennesker, der har en eller flere allergiske sygdomme.

"Skal" fremfor "kan"

Desværre valgte man i Sundheds- og Ældreministeriet at angribe opgaven med en regional strategi, der udliciterer det politiske mandat til lokale og uforpligtende vurderinger. Og når indsatser i forhold til sundhed og sygdom bliver noget, man kan og ikke skal, forsvinder det alt for nemt enten i glemslen eller i den hårde prioritering af sygdomsområder, der hele tiden sker – og indimellem sker tilfældigt, alt efter hvem der råber højst.

For eksempel har der tidligere været enighed i Folketinget om, at allergiområdet bør prioriteres – men det blev ikke til andet end ord. 

Eller senere, da allergispecialet blev nedlagt og den daværende sundhedsminister lovede, at nedlæggelse ville betyde ekstra ressourcer til uddannelse – det skete heller ikke.

Og med hensyn til f.eks. lungefunktionsmålinger, der i antal er i frit fald – især her i coronatid – er der ingen lov, der insisterer på, at mennesker har ret til en diagnose eller et tjek.

En forpligtende lov kan blive afgørende i kampen for et bedre liv med astma og allergi

Hvis der indføres en ny folkesundhedslov, vil den derfor komme på et både kærkomment og kritisk tidspunkt. Den vil endelig give os mulighed for at rette op på skuden og skabe solide rammer for astma og allergi. 

Vi opfordrer nu til at tage hul på samtlige fem anbefalinger, som blev udstukket af Sundhedsstyrelsen i en statusrapport for allergi fra 2017, hvor kun en lille del er i proces: 

  1. Øget fokus på kompetencer i allergologi i den postgraduate lægeuddannelse.
  2. Styrkelse af almen praksis
  3. Øget fokus på fagområdeuddannelser i allergologi
  4. Etablering af allergicentre
  5. Fuld implementering af overenskomst for praktiserende speciallæger

Astma-Allergi Danmark anbefaler, at rammerne for de fem anbefalinger i sundhedsvæsenet skal udstikkes med et klart mandat fra Christiansborg og ikke fortolkes frit i regionerne.

Nedlæggelsen af det lægefaglige speciale har haft omfattende konsekvenser. I dag har regionerne fået opgaven med at uddanne allergispecialister. Derfor skal en folkesundhedslov gøre en forskel – den skal placere et forpligtigende ansvar.

Vi skal samle kræfterne i en national strategi for området. 

En folkesundhedslov kan blive vigtig for mennesker med astma og allergi. Det kan den, fordi allergi og allergiske sygdomme ofte glemmes og overskygges af andre sygdomme. Men en forpligtende lov kan blive afgørende i kampen for et bedre liv med astma og allergi. 

Debatindlæg bragt i Sundhedsmonitor 23. marts 2021


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning