Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Anbefalinger løfter ikke allergien – hvor er den politiske forpligtelse?

Der er et stort behov for politisk forpligtelse på allergiområdet, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal være mere end snak. Det mener Astma-Allergi Danmark.

Status på allergiområdet

I 2030 risikerer vi at stå helt uden speciallæger med høje kompetencer inden for allergiområdet.
Foto: Astma-Allergi Danmark.

Et år er gået, siden Sundhedsstyrelsen den 1. februar 2017 slog fast, at der har været et manglede fokus på allergi i sundhedsvæsenet. Faktum er, at antallet af henvendelser på allergiområdet på landets sygehuse og tre allergicentre stiger, imens der mangler lægefaglige kompetencer inden for allergiområdet.

Med Sundhedsstyrelsens statusrapport fulgte fem anbefalinger, som Astma-Allergi Danmark dengang hilste velkomne.

 

Etablering af allergicentre i hver region samt et øget fokus på fagområdeuddannelsen i allergologi er helt nødvendige anbefalinger at få ført ud i livet.
Det er de stadigvæk.

Astma-Allergi Danmark

Anbefalingerne blev tilmed bakket op af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som dengang udtalte, at hun forventer, at regioner og andre aktører på området følger op på anbefalingerne. Men hvor står vi i dag?

Hvor er forpligtelsen henne?

I dag –  ét år efter at Sundhedsstyrelsen kom med de fem anbefalinger – er det desværre vanskeligt at få øje på, hvordan de ellers så lovende anbefalinger vil føre til et reelt løft af allergiområdet.

 

Den politiske forpligtelse til at realisere anbefalingerne mangler. Forpligtelsen til at iværksætte en handlingsplan på allergiområdet er her helt afgørende.

Astma-Allergi Danmark

Og netop en sådan forpligtelse har det seneste år været svær at spore hos regionerne og Sundhedsstyrelsen.

I efteråret 2017 holdt Sundhedsstyrelsen et opfølgningsmøde på Sundhedsstyrelsens statusrapport med deltagelse af blandt andet lægefaglige selskaber og regionerne. Her meddelte Danske Regioner blandt andet, at der er nedsat en fællesregional gruppe, som skal se på kompetencer og efterspørgsel inden for allergologien på tværs af regioner.

I patienternes ører forekommer ovenstående umiddelbart som mere snak. For hvor bliver handlingen af? Endnu mere bekymrende er det, at Sundhedsstyrelsen ikke har planer om at følge yderligere op på statusrapporten. De vigtige anbefalinger risikerer dermed at gå i glemmebogen, fordi der ikke er blevet iværksat en forpligtende handlingsplan på allergiområdet samlet set.

Ingen allergikompetencer i fremtiden

Ifølge Dansk Selskab for Allergologi er der i dag 23 aktivt udøvende speciallæger i allergi. Og det tal vil falde til noget nær 0 i 2030.

I 2030 risikerer vi derfor at stå helt uden speciallæger med høje kompetencer inden for allergiområdet, hvis der ikke snart kommer en national handlingsplan, der eksempelvis sikrer en forankring af allergicentre i hver region. Fraværet af en sådan plan lader patienterne i stikken.

Astma-Allergi Danmark håber, at der snart bliver handlet på Sundhedsstyrelsens anbefalinger i statusrapporten for at fremtidssikre allergien. For der har været nok snak.

Nyhed: 01.02.2018

 

Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning