Aktiviteter Mærkesager

Allergistrategi i kemiindsatsen 2022 – 2025

EU’s kemikaliestrategi skal i efteråret 2021 danne grundlag for Danmarks nye kemiindsats 2022 - 2025.

Den nyeste forskning viser, at mindst 20 procent af den danske befolkning er allergiske over for et eller flere kemiske stoffer. Kontaktallergi over for kemikalier som parfume og konserveringsmidler er et stort sundhedsproblem i Danmark og i resten af EU. Kontaktallergi er en livslang lidelse, som har betydning for borgernes arbejdsliv, sociale liv og livskvalitet. Kontakteksem er samtidig den hyppigst anerkendte erhvervsbetingede sygdom og har dermed også en markant samfundsøkonomisk betydning.

Astma-Allergi Danmark ønsker derfor at styrke indsatsen ved at forbedre allergistrategien fra 2018-2021 med fokus på forskning, oplysning og lovgivning. Det kræver både en prioriteret politisk indsats og tilførsel af flere midler.

Af hensyn til samfundsøkonomi og forbrugeres sundhed, arbejdsevne og livskvalitet, er det helt magtpåliggende, at allergistrategien ikke bliver fjernet fra den kommende kemiindsats.

Forskning

Det er afgørende, at vi intensiverer den danske allergiforskning. Vi har internationalt anerkendte forskere i Danmark i eksempelvis ’Videnscenter for Allergi’. Men det er nødvendigt, at de får tilført flere midler til deres forskning, hvis vi skal bevare Danmarks styrkeposition.

Forskningsindsatsen skal bidrage til en øget forståelse af årsager, risikofaktorer i allergiudviklingen, herunder eksempelvis kombinationseffekter, skjulte allergener og fastlæggelse af sikre niveauer for konserverings- og parfumestoffer. Indsatsen skal desuden kortlægge de økonomiske konsekvenser af allergiudviklingen, så man kan iværksætte en helhedsorienteret indsats til gavn for patienter og samfund.

Oplysning

Oplysning skal klæde forbrugerne på til at træffe kvalificerede valg i dagligdagen. Vi kan konstatere, at mange danskere stadig mangler basal viden om risikoen for at udvikle kontaktallergi.

Strategien skal derfor danne grundlag for en øget forbrugeroplysning om risici ved blandet andet parfume, skjulte allergener og naturlige/økologiske produkter.

Samtidig skal den bidrage til målrettet oplysning til de sårbare grupper om sikker hudpleje og hudbeskyttelse og til studerende indenfor risikoerhverv.

Lovgivning

Den gældende lovgivning understøtter ikke tilstrækkeligt forbrugernes mulighed for at sikre sig den lavest mulige allergirisiko. Vi er derfor nødt til at sikre ændringer i lovgivningen, så den i højere grad tilgodeser forbrugere.

Det indebærer eksempelvis at øge antallet af godkendte konserveringsmidler på listen over godkendte konserveringsstoffer. Den er i dag for kort og det begrænser producenternes udvalg til deres produkter. Ved kontinuerligt at bruge de samme stoffer øges risikoen for opblomstring af allergi blandt forbrugerne.

På nuværende tidspunkt kan producenter tilsætte naturlige ingredienser uden at angive det som ’parfume’, hvis funktionen ikke er at parfumere produktet. Det stiller forbrugerne dårligt, hvis de ønsker at træffe et uparfumeret valg og dermed selv bidrage til at nedsætte deres risiko for parfumeallergi.

Lovgivningen er også mangelfuld indenfor kontrol af medicin og medicinske hjælpemidler. Det gør det besværligt at udrede allergier og vanskeliggør patienters medicinvalg. Vi har derfor behov for en fuld og ensartet deklaration af kemiske stoffer.