Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Allergisk snue kan afsløre astma

 

d. 22.08.2014: Astma er en alvorlig sygdom, der rammer både børn og voksne. Derfor gælder det om at finde den i tide, inden den når at udvikle sig. Det kan bl.a. ske gennem øget opmærksomhed på allergisk snue.


Næsen løber, øjnene klør. Sådan er de klassiske allergisymptomer, men hvad har det med astma at gøre?

Faktisk en hel del, for astma og høfeber er to så tæt forbundne sygdomme, at de næsten er tvillinger. Man regner med, at mindst tre ud af fire astmapatienter også har allergisk snue.

-    Når en borger har høfeber, er det altid vigtigt også at tænke astma, da de to sygdomme er tæt forbundne – ligesom det er vigtigt at tænke allergi overfor noget i de nære omgivelser, når en astma skal udredes, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Derfor er Astma-Allergi Danmark også positive over for regeringens nye sundhedsudspil, hvor der især bliver talt om tidlig opsporing af kroniske sygdomme og fuld diagnose.

Astmaen er ofte skjult

Mens symptomer som kløende øjne og en næse, der løber, kan være svære at overse, er det anderledes med astmaen. Her kan lungefunktionen ofte blive dårligere, uden man nødvendigvis er tilstrækkelig opmærksom på det med mere uspecifikke symptomer som træthed og uoverkommelighedsfølelse. Vi ved fra vores kontakt med patienter i rådgivning, på kurser og til vores arrangementer, hvor ofte en person med allergisk snue faktisk også går rundt med astma. Det er bare ikke nær så tydeligt.

Lungefunktionen bliver måske dårligere hen ad vejen, og patienten vænner sig til, at det er svært at løbe efter bussen eller gå op ad trapper, forklarer Anne Hol m Hansen.

Alene astma koster samfundet milliarder i udgifter til medicin, lægebesøg, tabt arbejdsfortjeneste og sociale pensioner. Dertil kommer udgifterne til allergien.

-    Der er derfor kun gode grunde til, at vi som samfund skal sørger for at opspore både astma, allergisk snue og allergi så tidligt som muligt, så sygdommene kan få den bedst mulige behandling. Dertil kommer, at den ramte vil opleve langt færre gener og bedre livskvalitet., siger Anne Holm Hansen.

Astma-Allergi Danmark ser frem til at høre, hvordan visionerne i regeringens sundhedsudspil konkret bliver udmøntet i resultater, der vil gavne mennesker med astma og allergi. Fokus på astma skulle gerne have afsmittende effekt på hele allergiområdet.
 

 


 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning