Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Allergi og regionsvalg: Stephanie Lose (V)

Op til regionsvalget den 21. november spørger Astma-Allergi Danmark en række regionsrådsformænd: Hvad er jeres plan på allergiområdet?

Stephanie Lose (V) er regionsrådsformand i Region Syddanmark. Foto: Region Syddanmark

Der mangler kompetencer til at håndtere de mange allergipatienter, og Sundhedsstyrelsen har med sine fem anbefalinger lagt op til, at regionerne skal styrke allergiområdet. 

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, udtaler: 
 

Det er ingen tvivl om, at den tværfaglige tilgang i et allergicenter er en stor styrke i behandlingsindsatsen, netop fordi fagfolkene der kan fokusere på de komplekse og livslange problemstillinger, som patienterne oplever.

Stephanie Lose (V), Region Syddanmark

Astma-Allergi Danmark: Hvad er så planen?

Astma-Allergi Danmark efterlyser dog en plan fra regionerne.
 

Udover en sikring af allergicentre i alle regioner samt klar prioritering af fagområdeuddannelsen i allergi er der behov for en styrkelse af den praktiserende læges uddannelse. Den praktiserende læges rolle i fremtidens allergibehandling er helt afgørende. 

Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark

FAKTA: Anbefalinger på allergiområdet

Antallet af henvendelser på allergiområdet er steget markant på landets hospitaler de seneste 10 år. Sundhedsstyrelsen fastslår, at allergiområdet skal løftes ude i regionerne og hos andre relevante aktører, og har fremlagt fem anbefalinger.

  1. Øget fokus på allergi i lægeuddannelsen
  2. Styrkelse af allergiområdet hos de praktiserende læger
  3. Øget fokus på fagområdeuddannelsen i allergologi
  4. Etablering af flere allergicentre
  5. Styrkelse af speciallægepraksis på allergiområdet

Kilde: Sundhedstyrelsen, Status på allergiområdet, 2017

Stephanie Loses udtalelse har tidligere været bragt i AstmaAllergi-bladet #5 2017. Udtalelelser fra Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland og Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden bliver bragt som optakt til regionsrådsvalget.

Alle fem regionsrådsformænd er blevet adspurgt, men Bent Hansen (S) Region Midtjylland og Jens Stenbæk (V) fra Region Sjælland ønskede ikke at medvirke, da de ikke genopstiller til regionsrådsvalget i efteråret 2017.

Nyhed: 17.10.2017


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning