Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Allergi og regionsvalg: Ulla Astman (S)

Der mangler kompetencer til at håndtere de mange allergipatienter. Op til regionsrådsvalget den 21. november spørger vi en række regionsrådsformænd, hvordan de fremover vil håndtere allergien.

Ulla Astman (S), formand for Region Nordjylland. Foto: Kommunikation, Aalborg Universitetshospital

Sundhedsstyrelsen har med sine fem anbefalinger lagt op til, at regionerne skal styrke allergiområdet. Astma-Allergi Danmark har spurgt en række regionsrådsformænd, hvordan de fremover vil håndtere allergi.

Første regionsrådsformand, som udtaler sig, er Ulla Astman (S) fra Region Nordjylland:
 

Det vigtigste er, at allergipatienterne – ligesom alle andre patienter i det danske sundhedsvæsen – får en ordentlig og god behandling. Derfor vil jeg også gerne medvirke til at styrke området.

Ulla Astman (S), Region Nordjylland

Almen praksis' indsats på området bør styrkes. Det vil være væsentligt i forhold til at nedbringe ventetiderne, hvis almen praksis kan foretage flere udredninger.

Ulla Astman (S), Region Nordjylland

I forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling om en centerkonstruktion er jeg enig i, at centertanken kan give et løft på området og give hurtigere forløb for patienterne, hvis specialisterne er samlet et sted. Det vil især være godt for de allermest komplekse patienter. 

Ulla Astman (S), Region Nordjylland

Astma-Allergi Danmark mener:

Patienterne savner plan for fremtidens allergibehandling: En konkret uddannelsesplan for allergispecialister, hvori fagområdeuddannelsen udmøntes. En styrkelse af den praktiserende læges uddannelse. Og sikring af allergicentre i alle regioner, så vi kan få det løft, der sikrer, at allergipatientens behandling prioriteres og varetages som alle andre områder.
 

Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark

FAKTA: Anbefalinger på allergiområdet

Antallet af henvendelser på allergiområdet er steget markant på landets hospitaler de seneste 10 år. Sundhedsstyrelsen fastslår, at allergiområdet skal løftes ude i regionerne og hos andre relevante aktører, og har fremlagt fem anbefalinger.

  1. Øget fokus på allergi i lægeuddannelsen
  2. Styrkelse af allergiområdet hos de praktiserende læger
  3. Øget fokus på fagområdeuddannelsen i allergologi
  4. Etablering af flere allergicentre
  5. Styrkelse af speciallægepraksis på allergiområdet

Kilde: Sundhedstyrelsen, Status på allergiområdet, 2017

Ulla Astmans udtalelser har tidligere været bragt i AstmaAllergi-bladet #5 2017.
Udtalelelser fra Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden vil også blive bragt som optakt til regionsrådsvalget.

Alle fem regionsrådsformænd er blevet adspurgt, men Bent Hansen (S) Region Midtjylland og Jens Stenbæk (V) fra Region Sjælland ønskede ikke at medvirke, da de ikke genopstiller til regionsrådsvalget i efteråret 2017.

Nyhed: 3.10.2017


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning