Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Aftale med privathospitaler skal sænke ventetiden

Danske Regioner og landets privathospitaler vil sikre patienter med astma og allergi hurtigere udredning og behandling. Glædeligt, men hvordan hænger det sammen med manglen på speciallæger inden for allergi?

Foto: COLOURBOX 

Hvis ventetiden på at blive udredt eller behandlet er længere end 30 dage, kan du vælge at tage til et privathospital. Det skyldes retten til hurtig udredning og behandling. Og med en fornyet aftale med Danske Regioner og privathospitalernes organisation, Sundhed Danmark, er der nu fokus på at hjælpe patienter med mistanke om astma og allergi.

Den toårige samarbejdsaftale, som træder i kraft 1. september 2017, ønsker blandt andet at sikre hurtigere udredning til patienter med svær astma, høfeber, kontakteksem, insektgiftallergi og lægemiddelallergi. 

Astma-Allergi Danmark håber, at aftalen sikrer hurtigere hjælp til patienter med astma og allergi, end det er tilfældet i dag. Det er dog langt fra glædeligt, at de lange ventelister skyldes en generel mangel på læger med kompetencer inden for astma og allergi. 

Fortsat mangel på kompetencer

I aftalen mellem Danske Regioner og landets privathospitaler er det et krav, at den nødvendige faglige kompetence er til stede i forbindelse med undersøgelse og behandling af patienterne. Hermed også patienter med allergi, høfeber, astma og eksem. Og det stiller Astma-Allergi Danmark sig spørgende over for.

- Er der en plan for, hvordan man henter disse kompetencer? De lange ventelister er netop et tegn på, at der mangler kvalificerede kompetencer i sundhedsvæsenet samlet set. Der er stadig for få speciallæger, som bliver uddannet inden for allergi, og det er kernen i problemet, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Det hjælper derfor ikke bare at henvise til privathospitalerne, hvor kapaciteten heller ikke er.
- Det er helt nødvendigt, at regionerne får lavet en forpligtigende plan for fagområdeuddannelse i allergi, siger hun.

Astma-Allergi Danmark og flere lægemedicinske selskaber har mange gange udtrykt bekymring for, at Danmark både nu og i fremtiden kommer til at mangle højtspecialiserede kompetencer inden for allergiområdet. Sundhedsstyrelsen har tilmed opstillet fem anbefalinger for at sikre en oprustning af området. En af anbefalingerne retter sig netop mod regionerne, som bør prioritere et øget fokus på fagområdeuddannelser i allergologi.

Fakta: Dine rettigheder som patient

Retten til hurtig udredning
Når du er henvist til et sygehus, har du ret til at få undersøgt, hvad du fejler inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis hospitalet ikke selv kan udrede dig inden for 30 dage, skal din bopælsregion undersøge om andre offentlige hospitaler - eller de private hospitaler, som de samarbejder med - kan lave udredningen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har du ret til at vælge at blive udredt på et privathospital.

 

Retten til udvidet frit sygehusvalg
Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et af de privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner.

 

Kilde: Sundhed.dk

Deltag i debatten på Facebook

Opslået af Astma-Allergi Danmark på 3. januar 2017

Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning