Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Projektforløb

Astma-Allergi Danmark inviterede til opstartmøde den 22. januar, hvor vi snakkede om ønsker, behov, fordele og ulemper ved at danne netværket.

Herefter er der oprettet et lukket diskussionsforum på internettet, hvor du som sundhedsplejerske har mulighed for at spørge ind til problemstillinger, udveksle erfaringer eller spørge sundhedsplejersker fra andre kommuner til råds om emner, der vedrører astma og allergi.

Diskussionsforummet suppleres af månedlige nyhedsbreve. I nyhedsbrevene kan du læse om aktuelle problemstillinger som pollensæson, skolestart, indeklima, eksemsmøring og andre emner med relevans for de familier, der har børn med astma og allergi samt familier, der ønsker information om forebyggelse og sundhedsfremme på området. Ligeledes vil der være opsamling på den aktivitet, der har været i diskussionsforummet. På den måde kan du være på forkant med de spørgsmål, du møder i hverdagen.

Når afslutningen af projektperioden nærmer sig, afholdes der igen et møde, hvor projektet evalueres og muligheden for videre forankring af netværket diskuteres.
 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning