Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Baggrund

Baggrunden for Netværket udspringer både af vores erfaringer fra vores kurser om astma og allergi for sundhedsplejersker i 2014 samt vores samtaler med sundhedsplejersker, der kontakter Astma-Allergi Danmarks telefonrådgivning, men også fra vores arbejde med hjemmesiden www.astma-allergiiskolen.dk, som er etableret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og fungerer som et redskab for sundhedstjenesten og sundhedsplejerskernes opgaver i skolen i relation til astma og allergi.

Erfaringerne har gjort det tydeligt, at der blandt de kommunale sundhedsplejersker, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på astma- og allergiområdet, er et stort behov for at danne netværk, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og hente inspiration til deres arbejde i familierne.

I Astma-Allergi Danmark tror vi på, at et netværk, der har udbredt kommunal og national forankring, kan bidrage til at understøtte og forstærke det forbyggende arbejde med fokus på astma og allergi, der på nuværende tidspunkt allerede foregår i landets kommuner.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning