Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Jagten på allergien (er på vej)

Læringsmateriale til grundskolens 5.-9. klasse om hudallergi.

Hudallergi er et stærkt stigende fænomen, der fx viser sig som eksem. Ny forskning viser, at hudallergi rammer flere og flere børn.

Astma-Allergi Danmark har derfor udviklet et undervisningsmateriale, Jagten på Allergien, som gør eleverne klogere på hudallergi.

 

Gamification, avatars og øget handlekompetence

Jagten på Allergien giver eleverne den viden og forståelse, som er nødvendig for at kunne træffe begrundede valg som forbruger – og dermed minimere risikoen for at blive ramt af hudallergi.

Via gamification, avatars og mulighed for, at eleven selv planlægger sin vej gennem undervisningsmaterialet, opnås ejerskab og et solidt grundlag for øget handlekompetence.

Materialet understøtter arbejdet med alle fire kompetenceområder:

  • Undersøgelse
  • Modellering
  • Perspektivering
  • Kommunikation

Det lægger desuden op til, at eleverne arbejder problemorienteret med opgaverne.

Jagten på Allergien er opbygget, så det fuldt ud opfylder de krav, der er til et fællesfagligt fokusområde – og kan derfor bruges til den fælles naturfagsprøve i 9. klasse.

Find eksempler på opgivelser til et fællesfagligt fokusområde i materialet.

Få besked

Hvis du ønsker at få besked, når materialet er færdigt, eller har du yderligere spørgsmål så kontakt os på mail info@astma-allergi.dk eller på telefon 43 43 59 11.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Kemilex

Tjek dine plejeprodukter for unødvendig kemi.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning