Luften bør ikke gøre os syge

Børn, ældre og folk med astma er særligt udsatte, når det gælder luftforurening, og WHO anslår, at luftforurening er det største miljømæssige sundhedsproblem i verden. Det er der al mulig grund til at tage alvorligt. Derfor har vi i Astma-Allergi Danmark gennem mange år arbejdet for bedre luft til danskerne.

Luften i Danmark er ofte til debat. Det er den, fordi kvaliteten ikke er i top. Vi fyrer med brændeovne og kører i biler, der udleder partikler. Begge dele finder vej ned i vores lunger. Det går især ud over folk med luftvejssygdomme. For astmatikere og folk med KOL kan det være med til at forværre symptomerne, og for raske mennesker er der risiko for, at luftforureningen kan skade lungefunktionen – for slet ikke at tale om børnene, der er særligt udsatte, når de går rundt med næserne i udstødningsrør-højde. Derfor er renere luft til danskerne en af mærkesagerne for Astma-Allergi Danmark.

Vi vil kunne indånde luften uden at blive syge, ligesom vi kan drikke vandet og spise afgrøderne fra jorden. Det er en del af vores identitet her i Norden at have ren og frisk luft. Det skal vi værne om. I Danmark er vi gode til at have øje for miljøet, men desværre oplever vi, at det kniber med at varetage en række af de sundhedsmæssige udfordringer, som landets astmatikere oplever i det daglige. Som vi ser det, er der rigelig plads til forbedringer.

Vi er selv skurke

Det er ikke længere store fabrikker og diesel-lastbiler, som er miljøsynderne. De er i høj grad underlagt regulering, ligesom der er kommet ny teknologi, som har forbedret deres påvirkning på miljøet. Nu er det os selv. Det er vores huse, små biler og brændeovne, som er skurkene. Og det giver udfordringer.

Det gode i den sammenhæng er, at vi selv kan handle og gøre noget for at mindske luftforureningen. Men det kræver, at vi gør det i fællesskab – og her støder vi på endnu en udfordring. For hvorfor skal parcelhusejerne droppe brændeovnen, hvis de ikke selv er generet af den? Og hvorfor skal de mindre erhvervsdrivende bruge penge på at skifte varevognen ud med en ny, hvis den gamle stadig dur – selvom det vil gavne miljøet og folkesundheden? Det er vigtigt at fortælle, at vi påvirker hinanden med vores valg, og at vi er nødt til at tænke ud over vores egen næsetip.

Behov for politisk fokus

Det kræver politisk fokus og vilje at løse problemet med luftforurening. Der skal være både et økonomisk og moralsk incitament til at ændre på gamle vaner. Selvfølgelig er det altid en balancegang, hvor vidtgående man fra politisk side kan være i forhold til at stille krav og lave restriktioner. Men det må være muligt at fremme en mere sundhedsansvarlig opvarmning som fx fjernvarme og lade den enkelte familie få et ansvar og et valg.

Vi ved meget mere om konsekvenserne af luftforurening nu end for bare 15 år siden. Den viden skal vi bruge konstruktivt. Samtidig skal vi ikke være blinde for, at der stadig er masser af ubekendte, når man ser på sammenhængen mellem luftkvalitet og sundhed. Fx er det et faktum, at luftforureningen har konsekvenser for folk, der allerede har astma. Men bidrager det også til at folk udvikler astma? Her spiller forskning en vigtig rolle, og det er den, som skal bære os fremad.

Når det er sagt, skal vi huske på, at vi hver især har muligheden for at handle. Som organisation er det en af vores fornemmeste opgaver at arbejde for at bedre vilkårene for astmapatienter og deres pårørende, så de får en bedre hverdag. Det gør vi blandt andet ved til stadighed at slå på tromme for, at alle skal kunne trække vejret uden at være bekymret for at blive syg.

Thorkil Kjær
Direktør
Tlf. 43 43 59 11
info@astma-allergi.dk
Contact image
Bliv medlem
i dag

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det der svarer til 19 kr. om måneden!