Web Content Display Web Content Display

Sundhedsplejersker

Nyt netværk for Sundhedsplejersker.

I Astma-Allergi Danmark er vi så heldige, at vi har fået bevilliget penge til at oprette et "Netværk for sundhedsplejersker, der arbejder med astma og allergi i kommunerne". Bevillingen kommer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje om "Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse", og alle sundhedsplejersker fra alle landets kommuner inviteres til at deltage.

Astma og allergi er sygdomme, som rammer mange børn og tallet er stigende uden man helt ved hvorfor. Astma-Allergi Danmark har derfor fokus på, hvordan familierne kan informeres og hjælpes bedst i hverdagen, og vi har fokus på sundhedsplejerskerne som ressourcepersoner på astma/allergi området.

Egentlig udløb bevillingen til projektet i juni 2015, men med sponsorstøtte fra Nutramigen kan Astma-Allergi Danmark nu fortsætte netværket.

Web Content Display Web Content Display

Sponsor

Web Content Display Web Content Display

Kemilex

Tjek dine plejeprodukter for unødvendig kemi.

Web Content Display Web Content Display