Web Content Display Web Content Display

Hyg med familien i Lalandia

Riv en weekend ud af kalenderen, hvor hele familien er samlet og har det sjovt i Lalandia Billund. Bliv samtidigt klogere på astma, høfeber og eksem!

Astma-Allergi Danmark arrangerer familieweekenden i Lalandia Billund, som finder sted den 18.-20. november 2016.

Weekendopholdet er for familier med børn mellem 0-18 år, hvoraf ét eller flere af børnene har astma, høfeber og/eller børneeksem. Søskende i samme aldersgruppe er naturligvis velkomne.
 

PROGRAM

Vi mødes fredag aften til fælles velkomst og en sjov aktivitet for hele familien. Der vil være rig mulighed for at hilse på hinanden – og måske etablere legeaftaler?
 
Lørdag aften holder bjergbestiger og astmatiker, Mogens Kjæmpe Jensen, foredraget "Livet er ikke en sport for tilskuere!". 
Mogens giver masser af eksempler på, hvordan man skal undgå at lade sin sygdom dominere og i stedet holde fokus på alt det, man kan – også med astma og allergi!
 
I løbet af lørdagen er der planlagt undervisning om astma og om børneeksem, og Astma-Allergi Danmarks rådgivere er klar til en snak om hverdagen med overfølsomhedssygdomme. Der er masser af muligheder for at mødes med andre familier og udveksle erfaringer ved vores samlingssted, hvor der vil være gratis kaffe, te, isvand, kage og frugt til rådighed for alle kursusdeltagere.
 
Der vil under hele kurset være fri adgang til Aquadome og MonkyTonkyland.  
 
Familie i lalandia
 

GENEREL INFO

Familierne indkvarteres i egne feriehytter, og antallet af personer skal overholdes.  
 
Deltagergebyret er 700 kr. pr. familie. Dertil kommer udgifter til transport og forplejning, som afholdes af den deltagende husstand. Deltagergebyret skal betales umiddelbart efter, I modtager bekræftelse på deltagelse. Hvis det ikke sker, vil pladsen gå videre til en familie på ventelisten.  
 
Der er mulighed for at ansøge den pågældende bopælskommune om at få dækket eventuelle udgifter efter § 41 i Lov om Social Service, der handler om dækning af nødvendige merudgifter, hvis du forsørger et kronisk sygt barn i hjemmet. 
 
Bemærk, at Astma-Allergi Danmark IKKE har indgået aftale med Lalandia om at servere allergi-relateret mad i deres restauranter. Derimod er der mulighed for selv at lave mad i egen feriehytte.  

 

TILMELDING

Fristen er overskredet!

Udfyld tilmeldingsblanketten og mail den til che@astma-allergi.dk eller send den til Astma-Allergi Danmark, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde.

Vi skal have modtaget blanketten senest den 14. august 2016.

OBS! Der er reserveret et antal huse, og Astma-Allergi Danmark kan derfor ikke garantere alle interesserede en plads på kurset.  Husene vil blive fordelt i slutningen af august mellem de indsendte tilmeldinger, hvorefter der gives svar til alle ansøgere. 

Deltagelse på kurset er derfor først gældende, når I har modtaget en bekræftelse fra Astma-Allergi Danmark.  
 
Spørgsmål til familieweekenden kan rettes til Christine Højer Eriksen på che@astma-allergi.dk eller telefon 43 43 59 11. 
 
Astma-Allergi Danmark tilgodeser familier, der i 2015 ikke har deltaget på Familiekursus i Lalandia Rødby.  
 

 

Forrige års familiekursus i Lalandia

Forrige års familiekursus i Lalandia. Annette Fredskov indledte weekenden med et inspirerende indlæg om at nå de mål, man sætter sig. 

Posted by Astma-Allergi Danmark on 30. oktober 2015

Web Content Display Web Content Display