Navigation Navigation

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Hørt i rådgivningen

Her kan du læse nogle af de spørgsmål/svar som vi har bragt i vores medlemsblad. De er selvfølgelig anonyme og bringes, da vi mener de har relevans for mange.

Kan jeg blive vaccineret mod svampesporer?

SPØRGSMÅL: Hej. Jeg er for nylig startet et vaccinationsforløb mod pollen-allergi (græs). Jeg er også allergisk over for Alternaria alternata, og ville i den forbindelse også gerne have været vaccineret for det. Min praktiserende læge fortæller mig, at der ikke eksisterer allergener til immunterapi i handelen i Danmark. Mit spørgsmål til jer er derfor: Har I kendskab til præparater som er på vej til det danske marked til vaccination mod overfølsomhed for Alternaria Alternata?

Med venlig hilsen

Henrik

SVAR: Hej Henrik

Tak for dit spørgsmål. For år tilbage var der vaccinationer med skimmelsvampe, men deres virkning var ikke god nok og der var, som jeg husker det, også flere anmeldte alvorlige bivirkninger. Efter hvad vi har kendskab til, arbejdes der ikke i øjeblikket på at udvikle en vaccination mod skimmelsvampe. Så det er i øjeblikket kun muligt at symptombehandle med fx næsespray, øjendråber og tabletter når det er sæson for Alternaria – eller planlægge at rejse væk, når det er højsæson. Ønsker du yderligere information, eller har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på vores gratis rådgivning på tlf. 43 43 42 99.

Med venlig hilsen

Betina Hjorth

Kan jeg søge om tabt arbejdsfortjeneste pga. mit barns astma?

SPØRGSMÅL: Hej Astma-Allergi Danmark. Jeg vil høre, om der er nogle muligheder for at få dækket løn til tabt arbejde? Cirka hver 3. måned bruger jeg en halv eller hel ferie dag, da jeg skal til astmakontrol med mine børn, da jeg ikke har mulighed for at afspadsere. Hvor og hvad kan jeg eventuelt søge?

Med venlig hilsen

Birgitte

SVAR:Kære Birgitte
Tak for dit spørgsmål. Paragraf 42 i Lov om Social Service omhandler kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Via denne paragraf kan du søge om tilskud til at erstatte den løn, du ikke tjener, imens dit barn eksempelvis skal til lægekontrol eller i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Betingelsen for at ansøge denne paragraf er, at barnet er under 18 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Du skal ansøge om tabt arbejdsfortjeneste hos din sagsbehandler i din kommune, som i forbindelse med ansøgningen formentlig vil indhente helbredsoplysninger hos den læge som varetager behandlingen af dine børns astma. Desuden er det vigtigt, at din arbejdsplads er indforstået med dit fravær. Du kan læse mere om tabt arbejdsfortjeneste her eller lad dig inspirere af vores store tema om merudgifter ved astma og allergi, som du finder i vores medlemsblad fra januar 2014. Fremsøg det i vores bladarkiv på www.astma-allergi.dk. Du er også altid velkommen til at ringe til vores gratis rådgivning, der er åben mandag til fredag kl. 9-12 og onsdag kl. 16-18.

Med venlig hilsen

Christine Højer Eriksen

Hvorfor er kun nogle pollentyper allergifremkaldende?

SPØRGSMÅL:Hvordan kan det egentlig være, at det kun er pollen fra nogle typer planter, der giver allergi, mens andre virker helt harmløse?

Bedste hilsner

Mark

SVAR: Hej Mark
Allergi er en overfølsomhedsreaktion, hvor immunsystemet reagerer imod allergener i omgivelserne, fx pollen. Som tommelfingerregel er det hovedsageligt pollen fra vindbestøvede planter, for eksempel birk, græs og bynke, der forårsager allergi hos mennesker, mens risikoen for allergi er langt mindre fra insektbestøvede planter. De sidstnævnte planter er karakteristiske ved at have store, duftende og farvestrålende blomster, som tiltrækker insekterne. Da insekterne transporterer pollen sikkert fra blomst til blomst, har disse planter ikke behov for at producere så mange pollen, som de vindbestøvede arter har. Insektbårne pollen er desuden relativt store og tunge, og spredes ikke så let med vinden, derfor finder vi sjældent mange pollen fra insektbestøvede arter i vores pollenmålinger. Pollenmængden i luften er derfor ofte utilstrækkelig til overhovedet at kunne give mennesker allergi. Vindbestøvning er derimod en meget usikker formeringsmetode, og for at øge chancerne for bestøvning, producerer vindbestøvede planter store mængder pollenkorn til stor gene for mennesker med pollenallergi. Der er dog undtagelser. Pollen fra fyr og gran er eksempler på pollenkorn, som ikke er allergene, men som alligevel kan irritere slimhinderne i luftvejene, fordi de producerer enorme mængder pollen, som let spredes med vinden.

Venlig hilsen

Karen Rasmussen, pollenbiolog

Du kan læse mere om forskellige typer pollen på hoefeber.astma-allergi.dk/typerafpollen

Hvordan tackler vi mine svigerforældre?

SPØRGSMÅL: Vores datter på tre år har meget børneeksem og fødevareallergi. Hudlægen har sagt til os, at der er nogle fødevarer, som vi ikke må give hende, og det overholder vi naturligvis. Problemet opstår, når vi besøger mine svigerforældre. De er generelt meget uenige med hudlægen og mener, at vi bare skal give hende alt, hvad hun har lyst til at spise. Det er som om, at min svigermor udelukkende laver mad med de fødevarer, hun ikke må få. Når min mand og jeg ikke er der, så giver de hende nogle gange de fødevarer, som hun IKKE må få, hvilket resulterer i, at eksemet blusser meget op. Det er en meget ubehagelig situation, vi står i, og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Har I et råd? 

Hilsen

Malene

SVAR: Kære Malene
Mange tak for dit brev. Jeg har stor forståelse for din frustration og synes, at jeres datter på uheldig vis bliver fanget i en situation, som bestemt ikke er hensigtsmæssig. Kan dine svigerforældres manglende forståelse for nødvendigheden af din datters diæt mon skyldes, at de mangler konkret viden om sammenhængen mellem din datters børneeksem og de pågældende fødevarer? Måske har dine svigerforældre brug for at kende til alternative retter, som de kan tilbyde jeres datter eller fødevarer, der kan erstatte de fødevarer, hun skal undgå. Sammen kan I eventuelt finde inspiration i vores opskriftssamling og i vores pjecer om fødevareallergi. Jeg tror det vil være en god idé at inddrage din ægtefælle i dialogen med dine svigerforældre, så I er fælles om at formidle viden og holdninger. Det er vigtigt at forklare dine svigerforældre, at den generelle uenighed, som de har med hudlægen, ikke skal påvirke jeres datter. Hvis I som forældre er i tvivl om, hvorvidt diæten er nødvendig, så er det jer som forældre, der skal drøfte situationen med hudlægen og formidle "ordinationen" videre til jeres barns netværk – eksempelvis bedsteforældre, børnehave, barnepiger osv. Held og lykke med at få samarbejdet på ret kurs.

Mange hilsner

Betina Hjorth

Bålet i børnehaven generer, hvad gør vi?

SPØRGSMÅL: Jeg har en datter med astma, som netop er startet i børnehave. Her har de tit fællesaktiviteter omkring et bål, men vores datter begynder ofte at hoste af det. Hvad kan jeg gøre?

Hilsen

Henriette

SVAR: Hej Henriette
Når man har astma, har man følsomme luftveje som nemt kan reagere på irritanter fx røgen fra bål. Et tip kan være, at hun sammen med pædagogerne bliver god til at spotte vindretningen og sætter sig i den "rigtige side" af bålet. Men det er også vigtigt, at være sikker på, at hun er optimalt behandlet for sin astma. Er man det, kan man typisk klare flere påvirkninger fra astma-irritanter. Hvis dette ikke hjælper, må du have en snak med institutionen om, at hun må deltage i bålaktiviteten i det omfang, det lader sig gøre. Derudover er det som altid vigtigt, at personalet er klar over, hvor hendes akutmedicin er, såfremt hun får symptomer.

Mange hilsner

Christine Højer Eriksen

Web Content Display Web Content Display

Støt vores arbejde
Sætter du pris på vores hjælp? Meld dig ind og støt vores arbejde, så vi kan blive ved med at hjælpe dig og andre.

Web Content Display Web Content Display