Web Content Display Web Content Display

Dagens pollenvarsling

Dagens Pollenvarsling er eksperternes forudsigelse af, hvor mange birke-, græs- eller bynkepollen, de forventer i det kommende døgn.

Astma-Allergi Danmarks pollentæller og DMI's meteorolog udarbejder i fællesskab varslingen ved hjælp af Dagens Pollental og viden om pollenspredning og vejrforhold, fx vind og temperatur.

Pollenvarslingen starter, når birketræerne begynder at sprede pollen. Det sker som oftest i starten af april. For en normal sæson er 70-80% af varslingerne korrekte. Der bliver kun varslet for birke-, græs- og bynkepollen.

Dangens Pollenvarsling er vejledende og er en hjælp til de personer, der har en kendt pollenallergi.

 

Hvor finder du Dagens Pollenvarsling?

- Når pollensæsonen begynder, kan du benytte dig af følgende services:
- Dagens Pollental til smartphones
- Tilmelding til vores e-mailservice, hvor du får Dagens Pollenvarsling tilsendt
- På forsiden af Astma-Allergi Danmarks hjemmeside
- På Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside
- Radioavisen på Danmarks Radio P1 kl. 17.00
- TV2 Vejret, TV-avisen, DR og TV2 tekst-TV samt de største dagblade.

Hvad betyder niveauerne få, moderat og mange?

Dagens Pollenvarsling angives i tre niveauer afhængig af, hvor mange pollen, der forventes pr. kubikmeter luft det kommende døgn.

Grænserne er vejledende og videnskabeligt baseret på, at når der er få pollen i luften, vil de færreste mennesker med pollenallergi få symptomer. Mens de fleste vil blive påvirket, når der er mange pollen i luften.

Der er dog stor individuel variation i, hvor følsom den enkelte er. Nogle personer vil reagerer på lave niveauer, mens andre først får symptomer ved høje niveauer. Det billede kan ændre sig i løbet af sæsonen. Det vil sige, at personer, der normalt ikke reagerer ved lave pollental, kan opleve at få symptomer i slutningen af en sæson, hvor der er færre pollen i luften.

Birk

: under 30 pollen pr. kubikmeter luft.
Moderat: 30 til 100 pollen pr. kubikmeter luft.
Mange: over 100 pollen pr. kubikmeter luft.

Græs og bynke

: under 10 pollen pr. kubikmeter luft.
Moderat: 10 til 50 pollen pr. kubikmeter luft.
Mange: over 50 pollen pr. kubikmeter luft. 

Niveauer er forskellige og til diskussion

Du har sikkert bemærket, at andre lande bruger forskellige niveauer i deres pollenvarsling. I disse år er grænserne for pollenvarsling til diskussion i det internationale aerobiologiske samfund, hvor man gennem et COST samarbejde arbejder på en mere ens form for hele Europa.

1. marts 2011 igangsatte vi et samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser og Institut for folkesundhed ved Århus Universitet, der skal kortlægge forbindelsen imellem symptomer, pollental og luftforurening. Resultatet skulle meget gerne hjælpe alle pollenallergikere i fremtiden, til bedre at kunne håndtere deres overfølsomhed. Alle med pollenallergi kan deltage.

 

Web Content Display Web Content Display