Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Vi har brug for allergilæger

 
- Vi oplever, at patienterne lades i stikken, når de ikke udredes eller behandles tids nok og ens i hele landet. Det er et meget stort problem, som har indvirkning på mange danskeres dagligdag og livskvalitet. Derfor er der akut brug for flere kompetente allergilæger over hele landet, lyder det fra Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark. 
 
Derouten på området startede efter Astma-Allergi Danmarks opfattelse for alvor, da allergi blev nedlagt som lægefagligt speciale i 2004. Siden er der stort set ikke uddannet specialister på området. Helt konkret betyder det, at mange af de nuværende specialister er gået på pension om bare fem år. Det mener Astma-Allergi Danmark er alvorligt – særligt, når der kun er uddannet en speciallæge de sidste 11 år.
 
- Kompetencerne på allergiområdet siver ud af sundhedsvæsnet. Og vi kan se, at området ikke får den nødvendige opmærksomhed. Derfor er der behov for, at de fagområdeuddannelsen i allergi prioriteres i sundhedsvæsenet – derudover bør undervisningen opgraderes på medicinstudiet og hos den alment praktiserende læger, siger Anne Holm Hansen. 
 
Allergicentre i alle regioner er basis for de sværest ramte. I øjeblikket har vi kun to i landet, som kan tilbyde fagområdeuddannelsen i allergi.
 

Færre ventelister - bedre behandling 

Astma-Allergi Danmark peger sammen med Dansk Selskab for Allergologi på fire centrale områder, der som minimum bør gennemføres for at nedbringe ventelister og højne kvaliteten i behandlingen af allergi:
 
  1. Prioritering og medfølgende midler til implementering af højt specialiseret allergiuddannelse (2-årig-fagområdeuddannelse) samt incitamenter og strukturer for dette i sundhedsvæsenet.
  2. National struktur for udredning og behandling af allergiske sygdomme bør sikres, så alle er sikret samme tilbud om udredning og behandling.
  3. Opgradering af undervisning i allergi på medicinstudiet.
  4. Opgradering af undervisning af den alment praktiserende læge.

 

Store regionale forskelle

Ud over at ventetiden på behandling generelt er for lang over hele landet, så mener Anne Holm Hansen ikke, at det er acceptabelt at forskellen på både ventetider og behandling varierer så meget fra landsdel til landsdel, som det er tilfældet.
 
Astma-Allergi Danmark og Dansk Selskab for Allergologi har foretræde for Folketingets sundhedsudvalg i begyndelsen af marts. 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld nyhedsbrev

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

STØT VORES ARBEJDE
Det er gratis at få hjælp hos Astma-Allergi Danmark. Støt derfor gerne vores arbejde.
DIT BIDRAG
BLIV MEDLEM
Det koster kun 225 kr. om året.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning