Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Nye anbefalinger - godt nyt for astmabørn

Foto: Colourbox

Astma hos børn og unge skal tages alvorligt. Omkring 10 % af alle skolebørn har astma. Sygdommen er den hyppigste kroniske børnesygdom og er hvert år skyld i tusindvis af indlæggelser af børn. Sygdommen har derfor stor betydning for det enkelte barns dagligdag og velbefindende.

Astma har konsekvenser på en lang række områder i barnets dagligdag lige fra sport, fysiske og sociale aktiviteter til valg af kæledyr og kvaliteten af luften omkring – især når det drejer sig om fx tobaksrøg. Og astma rammer ikke bare det enkelte barn, det rammer hele familien, fordi familien skal tage hensyn til barnets situation og samtidig arbejde for at barnet får et normalt liv som alle andre børn.


Derfor mener Astma-Allergi Danmark, at Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til at finde og behandle børn og unge med astma er godt nyt.

Astma-Allergi Danmark har været en del af den arbejdsgruppe, der har været med til at udarbejde undersøgelsesprogrammet med anbefalingerne og er i den forbindelse glade for, at der er fokus på ansvaret for, at barnet får den rette udredning, behandling og ikke mindst opfølgning.  Rapporten indeholder således anbefalinger til samarbejdet mellem kommunerne, almen praksis, de praktiserende børnelæger, sygehusene og hjemmet.

 

Fokus på tidlig opsporing af astma

Rapporten lægger desuden op til et øget fokus fra skoler og dagtilbuds side. Et øget fokus, der skal være med til at opdage eventuelle symptomer, så tidligt som muligt, så der kan ske en hurtigt udredning og behandling. I den forbindelse peger rapporten blandt andet på, at lærere og det pædagogiske personale skal have vejledning i, hvilke symptomer, man skal være opmærksomme på, når man skal opspore astma.

Samtidig er det vigtigt, at familie og pårørende er bekendte med de mest almindelige kendetegn ved astma. En opgave, hvor sundhedsplejerskerne spiller en vigtig rolle.

Astma-Allergi Danmark ser det som positivt, at man så tydeligt i anbefalingerne lægger vægt på, at der er behov for et fælles fokus og samarbejde for at få en tidlig opsporing, så man så tidligt som muligt kan sætte ind, hvis der er behov, hvilket kan være med til at forbedre barnets livskvalitet og udfoldelsesmuligheder.
 

Sammenhæng mellem høfeber og astma

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er et skridt i den rigtige retning, og det er Astma-Allergi Danmarks håb, at alle, der har med børn at gøre husker, at der for børn, uanset alder, samtidig bør være opmærksomhed på anden allergisk sygdom, fx høfeber, som ofte optræder sammen med astma.

Som patientforening har Astma-Allergi Danmark naturligvis også et medansvar for at sikre, at det fokus, der er lagt op til i anbefalingerne, bliver fastholdt og gerne udviklet yderligere. Det gør vi med rådgivning, kurser m.m.  
 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld nyhedsbrev

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

STØT VORES ARBEJDE
Det er gratis at få hjælp hos Astma-Allergi Danmark. Støt derfor gerne vores arbejde.
DIT BIDRAG
BLIV MEDLEM
Det koster kun 225 kr. om året.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning