Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Håb om politisk fokus på de manglende allergilæger

Manglen på allergilæger betyder, at kompetencerne på allergiområdet siver ud af sundhedssystemet, fordi mange af de nuværende specialister er på vej på pension, uden at der er afløsere.

Patienterne lades i stikken, fordi ventelisterne er lange, og fordi patienterne ikke udredes eller behandles tids nok og ens i hele landet. Det er et meget stort problem, som har indvirkning på mange danskeres dagligdag og livskvalitet. Derfor er der akut brug for flere kompetente allergilæger over hele landet.

Når Astma-Allergi Danmark sammen med Dansk Selskab for Allergologi har foretræde for Folketingets sundhedsudvalg peger de på fire centrale områder, der som minimum bør gennemføres for at nedbringe ventelister og højne kvaliteten i behandlingen af allergi:

  1. Prioritering og medfølgende midler til implementering af højt specialiseret allergiuddannelse (2-årig-fagområdeuddannelse) samt incitamenter og strukturer for dette i sundhedsvæsenet.
  2. National struktur for udredning og behandling af allergiske sygdomme bør sikres, så alle er sikret samme tilbud om udredning og behandling.
  3. Opgradering af undervisning i allergi på medicinstudiet.
  4. Opgradering af undervisning af den alment praktiserende læge.

Deltag i debatten på Facebook

 

Astma-Allergi Danmarks vicedirektør Anne Holm Hansen havde d. 1. marts foretræde for Folketingets sundhedsudvalg - emnet var manglen på allergilæger i Danmark.

Opslået af Astma-Allergi Danmark på 1. marts 2016

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld nyhedsbrev

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

STØT VORES ARBEJDE
Det er gratis at få hjælp hos Astma-Allergi Danmark. Støt derfor gerne vores arbejde.
DIT BIDRAG
BLIV MEDLEM
Det koster kun 225 kr. om året.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning